Kevin

  Jag undrar vad som gäller för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet. Enligt mina lärare så måste man skriva en vetenskaplig rapport som undersöker något. T.ex om gängkriminalitet med hjälp av intervjuer. Och att gymnasiearbetet inte får handla om något som redan har undersökts. Jag har kommit på flera intressanta ämnen men min mentor har sagt att jag inte kan välja de ämnena då det redan finns folk som skrivit om det. Funkar det så? Sen undrar jag också över om man måste göra ett sånt gymnasiearbete på sam. Jag har en kompis i en helt annan stad som gick sam med media som individuellt val. Den kompisen valde att tillsammans med en annan kompis att göra en kokbok. Men enligt mina lärare får man absolut inte göra sånt på sam, det är bara på estet man får det. Och ingen har nämnt att man får göra gymnasiearbetet i grupp trots att det står det på internet. Jag är lite förvirrad över det här då jag jättegärna skulle vilja göra nått annat än att bara skriva en lång text om svåra ämnen.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Kevin,
  GA, gymnasiearbete, är en Obligatorisk kurs (omfattning 100p = 100 "undervisningstimmar" eller 200 timmar totalt, alltså förberedelser, genomförande och redovisning ska rymmas inom 200 "studie/arbetstimmar" - fem veckor på heltid, om du endast skulle göra GA och inte samtidigt, under de 5 v. läsa även andra kurser).
  Handledare på GA har rätt så mycket makt över temat, tillvägagångssättet mm. för att det är de som godkänner eller underkänner GA sen. Och E i GA krävs för att kunna få ut exam.bevis.

  Tips: du kan kanske göra gymnasiearbete om vad GA på SA får handla om? Alltså att du undersöker "fenomenet" GA i samhällsperspektivet; GA på högskoleförberedande gymnasieprogram är ju tänkt att eleven får "stämpel": OK, förberedd inför studier på eftergymn.nivå ... Frågeställning: går det att få fram tydlig infomaterial som alla handledare och gymnasieelever kan ha nytta av och går det att få likvärdig och rättvis bedömning av resultatet, alltså försäkra sig om att ingen elev blir underkänd fast hen på en annan skola skulle bli godkänd och tvärtom?
  Du gör då först Nulägesbeskrivning: som kanske går ut på att det är svårt att få "rätt" info om GA.
  Du sätter mål med Ditt GA att ta fram ett sådant tydligt infomaterial; undersök vad Skolverket skriver om GA på sin hemsida; du kan också ringa till Skolverkets info-tjänst: 08-527 332 00.
  Jag kan inte bestämma att du får skriva GA om Hur man skriver GA (i första hand på SA, men även allmänt - även på yrkesprogram), men jag tänker på att din handledare för GA borde kunna hjälpa dig vinkla temat/frågeställningen så att det passar som GA på SA ... Jag tänker på "GA som samhällsfenomen", typ så... problem kring det, och lösningar.
  Då GA måste göras av alla som vill ta ut exam.bevis (på gymnasiet men även på Komvux) så tampas hundratusentals personer med liknande problem som du gör nu, varje år... och du kan genom att ta fram tydlig info om GA hjälpa väldigt många. Fråga alltså din handledare om du kan välja temat "GA på SA" (att detaljerad skriva om GA på alla program blir nog för omfattande...). Och om du kommer fram till att det inte går att skriva ihop tydlig infomaterial, måste du ha "bra förklaringar" på varför det inte går... negativt resultat är också ett resultat.

  ***
  Ett annat förslag som jag kom på: Fenomenet "Studenten" (historiskt sett, idag och prognos för framtiden). Studentfirandet: är det olika i olika län, i olika etniska- och samhällsgrupper av olika slag? Hitta några som valde att inte delta i student-firandet (tog sitt exam.bevis och gick hem...) och fråga om det berodde på ekonomiska förutsättningar eller andra, t.ex religiösa? Konflikter kring studenten: om föräldrarna/vårdnadshavare och eleven vill helt olka saker? Orkar man med att förbereda sig inför "studenten" när man har så mycket i år 3 på gymnasiet att tänka på, bl.a GA? Ekonomi kring "studenten": vad kostar studenmässan? köpa klänning eller kostym? student-balen-biljetter? och hur blir det om eleven/familjen inte har råd? Är det värt att skuldsätta sig för att kunna "ta studenten"? Varför blev det så viktigt för så många att fira studenten? Gemför med liknande fenomen i andra länder.
  ***

  Annars så samlar vi teman (förslag) för GA på: fragasyv.se/info/tema-for-gymnasiearbete

  Ang. göra GA i grupp: problemen är flera t.ex hur stor får gruppen vara? och att dt även är svårt att sätta rättvisa betyg sen; Skolverket säger att betygssättningen får ej ske i grupp, utan måste göra individuellt och hur ska handledaren då utröna vem i gruppen som ska bli godkänd och vem som inte blir godkänd?

  Förslag på Redovisnings-form: om du gör GA om GA eller om "Studenten" så är det intressant info för de som i framtiden ska göra GA och ta studenten - därför tänker jag att du kanske skulle kunna hålla ett "föredrag" för elever i årskurserna 1 och 2 på din egen gymnasieskola där du berättar om vad du kom fram till genom ditt GA.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga