Anonym

  Jag undrar lite hur det fungerar med kanditat och master utbildningar. Om man ansöker till en kandidat utbildning och sedan vill fördjupa sig ytterligare i en masters, får man välja lite fritt inom vilket ämne och har man en garanterad plats om man redan har en kandidat eller söker man till masters med betyg från gymnasiet eller hur fungerar detta?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Vivien,
  till utb.på Avancerad nivå: magister (1 årigt program) och master (2 årigt program) söker man på de meriter man har tjänat in under sina högskole/universitets-studier.
  Det finns inte ngn platsgaranti utan man söker & konkurrerar om plats till utbildningar på avancerad nivå.
  Urvalskriterier kan variera, men ofta är det Antal godkända högskolepoäng som urval görs på, alltså om man har läst under längre tid än 3 år (kandidatexamen kan man uppnå på 3 år om man läser på heltid).
  På högskolenivå är det sällan man kan få högre betyg än "Godkänt"; oftast betygsätts högskolekurser med "Underkänt" eller "godkänt"; kan dock finnas några kurser inom ditt program där möjlighet kommer finnas även få "Välgodkänt"(men det brukar inte ha ngn praktisk betydelse om man får Godkänt eller VG på en högskolekurs...).

  Vilka master- och magisterprogram som man kan söka till - måste man nog titta på när man redan läser mot kandidat... utbud kan ändras; om du t.ex redan nu bestämmer dig för ngt masterprogram så kanske det programmet ej finns sen, när du vill söka... utan programmet kan "försvinna" eller ersättas av ett annat program, alt. kanske kommer samma eller liknande program erbjudas på en annan ort (och du kanske inte kan flytta). 
  Det rådet jag kan ge är att du söker till de kandidatprogram som du är intresserad av och när du har läst ett tag och är säker att du läser inom rätt kunskapsområde, boka tid hos studievägledare på den institutionen där ditt program går: fråga om villkor efter kandidatprogrammet: vilka masterprogram som finns då - både i Sverige och kanske även utomlands; se också om du vill inför termin 2 på kandidatprogrammet söka ngn extra-kurs (på kvällstid eller på distans) så att du både breddar och/eller fördjupar dig inom ngt område men även tjänar in fler högskolepoäng, vilket du kan behöva för konkurrens om plas på utb.på avanderad nivå. 
  Det finns exempel på att folk läser ett program på heltid och kurser, vid sidan av programmet, på halvtid - under rätt så många terminer... och då har de betydligt fler än 180 hp när de får kandidatexamen. 
  Dock är det viktigt att inte "ta sig vatten över huvudet" och inte gå "in i väggen". Det är bättre att endast läsa på heltid, ej mer och behålla sin hälsa, än att bli sjuk av överansträngning.

  • Anonym : Tack så mycket för ditt svar och hjälp!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga