NilsBergh

  Hej! På antagning.se står det om att man kan höja sitt meritvärde från gymnasiet genom att få ett högre betyg i en kurs som jag redan hade i avgångsbetyget. Innebär detta att jag kan läsa till exempel tyska 3 och 4 på komvux och ersätta mina tidigare betyg med de nya?? Har hört att det enda sättet att tillgodoräkna högre betyg är via så kallade prövningar?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du läser kurserna på komvux, eller gör prövningar i kurserna som du redan har i ditt examensbevis från gymnasiet och får högre betyg, då kommer det högre betyget räknas in i ditt snittbetyg(jämförelsetal) i BII, kompletteringsgruppen. Komvux tar, som regel, inte in för "omläsning" - vilket betyder att om man har godkänt betyg i en kurs, så svarar komvux - PLATSBRIST i antagningsbeskedet eller svarar att du inte hör till målgruppen. Detta på grund av att i fall man har godkänt betyg så kan man de kunskaperna som kursen avser att ge och komvux får inte ta in på kurserna i fall man redan har "de kunskaperna som kursen avser att ge", därför blir det nästan alltid Nej. Om någon lyckades komma in på en kurs i vilken hen redan hade godkänt betyg så begicks det i så fall ett administrativt misstag av komvux (vilket händer ibland men inte så ofta).
  Därför blir det de facto prövningar som man blir hänvisad till. Svårt tyvärr hitta var man kan anmäla sig till en prövning, detta för att många vill göra prövningar och lärarbrist, resursbrist och andra hinder sätter "käppar i hjulen". Se om du hittar var du kan anmäla dig till prövningar i de kurser i vilka du vill höja betygen. Du, som inte är gymnasieelev får göra prövningar i hela Sverige (behöver inte vara i den kommunen där du är folkbokförd i).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga