M 29 år

  Hej, jag har suttit och försökt läsa på antagning.se angående hur man räknar ut meritvärde på sina betyg när man har en examen från Komvux men förstår verkligen inte vad det är de menar, för man söker väl bara in i BI i gruppen när man har en examen från Komvux och BII gruppen handlar om de som har en examen från vanlig gymnasieskola men har kompletterat med betyg från Komvux? Jag vill söka till högskola när jag är klar med mina studier på Komvux, har just nu en klar Barnskötarexamen från komvux och läser upp betyg utöver det just nu för att få en gymnasieexamen + läsa upp de kurser som krävs för de utbildningar jag vill söka. Men då undrar jag, kan jag då bara läsa hur många kurser som helst och sedan byta ut de kurser med dåliga betyg till kurser med högre betyg om de inte är särskilt krav för utbildningen man söker? Ex. jag vill söka till en utbildning som kräver matematik 2 och jag har bara ett E i det kan jag då byta ut detta matematik 2 till ex. Skapande verksamhet som har ett A till en utbildning som inte har Matematik 2 som särskilt krav och därmed få högre meritvärde på den andra utbildningen jag söker? Sätter man in betyg upp till 2400 poäng då för att få sitt meritvärde och man får välja vilka betyg man vill ha med om man har mer än 2400 poäng då förutom de som ingår i gymnasieexamen eller är särskild behörighet?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej M,
  jag antar att du läser mot ett yrkesbevis: examensbevis från barn- och fritidsprogrammet. I så fall måste du ha minst 400 poäng programspecifika kurser (från barn- och fritidsprogrammet) med godkända betyg in i examen; och om du vill bli behörig till högskoleutbildningar, behöver du även ha svenska (eller svenska som andraspråk) 2,3 och engelska 6. Kurserna engelska 5 och svenska 1 är obligatoriska för alla examensbevis. Sedan måste även kurserna i samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap ingå.

  Matematik 2
  Om den kursen inte krävs för särskild behörighet, i så fall ger godkänt betyg i den - meritpoäng (och betyget räknas in i ditt jämförelsetal ändå). Så, finns ingen anledning att inte ta med matematik 2a i ditt examensbevis.

  BI eller BII
  Den sökande uppger inte i vilken eller vilka urvalsgrupper hen vill prövas vid ansökan till svenska högskoleutbildningar. Det bestämmer Antagning.se men om du vill veta på förhand i vilken eller vilka urvalsgrupper du ska prövas - så är det så här: om minst två tredjedelar av kurser i ditt examensbevis är lästa på komvux eller fås genom prövningar du gör efter gymnasiet, så prövas du med det exam.beviset i BI, direktgruppen.

  Hänvisningar:
  antagning.se/Platsfordelning-och-urval
  gymnasieguiden.se/informeras/merit

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga