1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Jimmy,
  vad vi tidigare har fått som svar från Antagning.se är att du bör söka den nya utbildningen (kurser eller program) som högre prioriterade alternativ, och de kurser som ligger inom ditt nuvarande program bör du söka till som lägre prioriterade alternativ, därför att man har platsgaranti på de kurser som ingår inom programmet, så där lär du bli antagen. Du behöver inte fråga antagning.se utan du lägger in ansökan till de nya utbildningar som dina högre prioriterade alternativ. Tanken här att de som läser en utbildning, t.ex heltidsprogram, kanske vill byta till en annan utbildning. För att söka till en annan utbildning behöver man inte hoppa av sin nuvarande utbildning. Sedan, om man blir antagen till den nya utbildningen, kan man bestämma hur man vill göra. Du har då fortfarande platsgaranti på de kurser som ingår i det programmet där du tidigare var antagen på.
  Sedan kan olika saker hända: om dina olika utbildningar inte krockar med varandra (de lär krocka om fler än en utbildning går på dagtid i bunden form), då borde du kunna läsa dem (förutom att ibland kräver de ansvariga på institutionerna att man väljer bort någon utbildning eller någon kurs om det blir högre studietakt än 150%, alltså 1,5 "heltider").
  150% anses, allmänt, som "OK"-studietakt. Antagning.se antar till den takten (45 hp per termin är just 150% av heltid och det antas många sökande på, t.ex antas de till en heltids- + en halvtidsutbildning, eller till 3 st. halvtidsutbildningar).
  OBS! vi på FRåGA SYV göra inte antagning till någon utbildning. Jag svarar nu utifrån vad vi tidigare har fått veta av antagning.se
  Du kan ringa till Antagning.se - tel.nr 0771-550720 (tel.tid kl.9-16 på vardagar). För att göra ansökan behöver du dock inte fråga någon om lov. Det är din rättighet att göra ansökan till alla de utbildningar som du vill komma in på!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga