Otto 47 år

  Hej. Jag försöker hitta vilka högskolor som erbjuder KPU-utbildningar på distans för ämnena bild (i andra hand också designmetodik och träslöjd). På studera.nu kan man få upp en lista på KPU-utbildningar (*) men det går inte att sortera på vilka ämnen som godkänns. Många har inte med bild utan begränsar sig till natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Finns det inget annat sätt att hitta de utbildningar jag kan söka än att läsa igenom de 352 olika utbildningarnas hemsidor? Någon måste väl ha en sammanställning eller ett sökbart register? (*) https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=kompletterande%20pedagogisk%20utbildning,%2090%20hp&f=6%5B2691*1%5BSM3

  • Mikael vi har nu påtalat till UHR, universitets- och högskolerådet om att det är svårt att hitta bland lärarutbildningar och bl a bland KPU. Hoppas det blir någon förändring inom kort! Emellertid ska vi på något sätt försöka få fram svar på din fråga och återkommer i så fall. Håll tummarna!
  • Ludmila

   på LiU, Linköpings Universitet, har de KPU för blivande trä- och metallslöjdslärare som ämne (det krävs 90 hp i ämnet inkl. en uppsats på 15 hp för att vara behörig. Man kan läsa ämnet hos LiU som fristående kurser innan man söker in till KPU).

  • Vägledare Du frågar om utbildningar på "distans". Men distans finns ofta med obligatoriska träffar. Man ska vara observant på det, alltså om et är distans Utan eller Med obligatoriska träffar. :)
  • Julia

   Högskolan Dalarna antar studenter med många olika ämnesinriktningar. Vissa ämnen är prioriterade, dock inte bild. Även sökande med två ämnen prioriteras i urvalet - skulle kunna vara bild och ett annat ämne, t.ex. träslöjd. Sökande med enbart bild kan ha svårt att komma in, men antas i mån av plats. Här finns information: https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning/behorighetskrav-ansokan-och-prioritering-av-urvalet-till-kpu-inriktning-arskurs-7-9/ Bästa hälsningar

  • Anna vad jag vet finns inte någon sammanställning över vilka ämnen som erbjuds inom KPU från olika lärosäten. De lärosäten som erbjuder Slöjd inom sina lärarprogram och då kanske också inom sitt KPU är Umeå, Linköping samt Göteborg. Lärosäten som erbjuder Bild inom sina lärarprogram är bl a Umeå, Göteborg och Malmö Universitet (jag tror även Linnéuniversitetet har Bild). Vänliga hälsningar
  • Jelena

   Enligt den info jag har tillgång till, så ska det finns bild som ämne på KPU distans i Umeå, Karlstad och på Linneuniversitet. Slöjd finns i Linköping och i Umeå; även här distans. Designmetodik har jag inte hört att något lärosäte erbjuder. :(

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Otto,
  du har rätt: det är svårt att hitta bland olika lärarutbildningar och bland annat bland KPU.
  Jag vill råda dig att börja genom att kika på utbildning.gu.se/program/KPU för att Göteborgs universitet erbjuder KPU för blivande bildlärare (kan dock inte svara på om det är på distans eller inte).
  Jag tror att även UU och KaU erbjuder KPU i bild. Se vidare på umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning och kau.se/lararutbildningen/vanliga-fragor-om-kpu

  Fler tips!
  kika på utbildningen på Malmö Universitet edu.mah.se/första ämnet Bild; de ansvariga för den kan förhoppningsvis ge tips om var KPU med ämnet "bild" erbjuds.

  Antagning.se får jag upp färre träffar på KPU än på Studera.nu om jag söker på KPU; ringde till Antagning.se (som administrerar antagning till svenska högskoleutbildningar och fick råd att du kontaktar "någon högskola"... dåligt råd i sammanhanget, för att man ska kontakta "rätt" högskola och det är det vi inte vet - vilka högskolor eller universitet är rätt, alltså erbjuder KPU med de rätta (för dig) ämnena.
  ---
  I listan "Här kan du läsa KPU" ser man 22 lärosäten.

  • Vägledare Ämnet Bild finns vid Linnéuniversitetet och vår KPU är fortfarande öppen för sen anmälan. Utbildningen sker mestadels på distans men studenterna måste räkna med upp till 15 dagar på plats/termin. https://lnu.se/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning/vaxjo-distans-ht/ Trevlig helg! Vänliga hälsningar
  • Vägledare

   Man kan också söka till "en hel lärarutbildning inom bild" t.ex på Malmö Universitet. Du kan söka den och sedan ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare universitetsstudier inom bild. Med Vänlig Hälsning/Best Regards

  • Vägledare

   Förtydligande om KPU på Karlstads universitet: "KaU erbjuder KPU med bild via distans, men det ingår cirka 3 närträffar på KAU varje termin, där varje träff är ca 3 dagar i sträck. Under corona-perioden har dock inga fysiska träffar genomförts utan då har utbildningen varit helt på distans, hur länge det kommer vara så vet vi inte i dagsläget. Med vänliga hälsningar".

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från Malmö Universitet. Var god läs det nedan:

                   Malmö universitet erbjuder inte KPU på distans och inte heller antagning till undervisningsämnet bild. Om man har anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare), se https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/val/ där finns information och länk till dokument för ansökan. Inom denna variant erbjuds såväl distansstudier som antagning till ämnet bild.

  Jag tycker det är bra tips att söka jobb som obehörig lärare och när man redan är anställd söka till VAL-projektet (se information ovan - i svaret från Malmö Universitet).

  Vänliga hälsningar
  Julia SYV

  Hej igen, vi fick idag svar från studentavdelningen på Stockholms Universitet som du ser nedan:

  Tyvärr finns vad jag vet ingen nationell samordning för vägledning inom KPU. Stockholms universitet har vägledning för KPU. Det är uppdelat i två områden:samhälle/humaniora samt Naturvetenskap/matematik.

   

  Hej igen, idag fick vi svar från Högskolan Dalarna. Du kan läsa deras svar, nedan:

  ... på Högskolan Dalarna ser det ut så här:

  KPU, inriktning årskurs 7-9 
  Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:
  * Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt franska, spanska eller tyska.
  * Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Sökande med ett ämne som är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Övriga sökande med ett eller fler ämnen utöver de som är prioriterade.

  KPU, inriktning gymnasieskolan
  Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:
  * Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, naturkunskap samt franska, spanska eller tyska.
  * Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, idrott och hälsa, kinesiska, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Sökande med ett ämne som är bild, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, idrott och hälsa, kinesiska, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Övriga sökande med ett eller fler ämnen utöver de som är prioriterade.

  Inom ramen för själva KPU-utbildningen läses inga ämneskurser utan hela KPU-idén bygger på att man redan innan har tillräckliga högskolepoäng i det som man sedan vill undervisa och få behörighet i ex. bild.

  Bildämnet på Högskolan Dalarna:
  https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/bild/


  Med vänliga hälsningar

  • Vägledare

   Jag ställde frågan till en sakkunnig inom KPU och fick nyss följande svar: "Hej! Utifrån de uppgifter jag har så erbjuder följande lärosäten KPU inom bild: Karlstad universitet, Linnéuniversitet, Umeå Universitet & Göteborgs universitet".

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! vi har idag fått svar från Mittuniversitetet; var god läs nedan:
  "Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen för KPU är: svenska, engelska, historia, samhällskunskap, matematik, biologi, fysik och kemi. Vi har inte bild, träslöjd eller designmetodik som behörighetsgivande ämnen. Det är dock möjligt att ha ett av de ämnena som ett andra ämne utöver ett behörighetsgivande ämne.

  Med vänlig hälsning ".

  Frågor och svar

  • Johanna 20 år

   Påverkar komvuxkursen min merit?

   Hej! Jag tog studenten 2019 från samhällsprogrammet med fullständiga betyg samt maxmerit. Jag läser just nu företagsekonomi på komvux för att förbereda mig för framtida studier, jag har inte läst kursen på gymnasiet och jag har inget behov av att höja min merit. Jag vill helt enkelt bara lära...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Zahra 18 år

   Psykologi-karriär utan psykologprogrammet?

   Hej! Det är så att jag är väldigt intresserad av det psykologiska fältet. Hade älskat att forska inom det i framtiden, eller iallafall jobba med det på avancerad nivå. Psykologprogrammet hade varit ett jättebra sätt att komma dit på men jag har inte betyg som räcker. Hur kan jag bli forskare...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Liam 18 år

   Kan man välja bort ämnen till meriten som krävs för programmet?

   Hej! Jag går sista året på teknikprogrammet och har istället för 2 individuella val detta läsår 4. Jag har följande kurser : Matematik 4, Matematik 5, Fysik 2 och Engelska 7. När jag sedan ska söka till högskola har jag förstått det som att jag själv väljer vilka betyg som ska räknas till min...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Lema 20 år

   Hur söker man till läkarprogrammet i Danmark?

   Hej! Jag har en fullständig gymnasieexamen från naturprogrammet med godkänt i alla ämnen. Jag har ett meritvärde på 17,18 i BI. Jag har även läst allmän linje på folkhögskola med 4,0 i BF. Just nu arbetar jag inom vården. Jag undrar hur jag kan söka till läkarprogrammet i Danmark och hur...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Johan 32 år

   Hur ser jobbutsikter ut för yh ingenjör och lokförare?

   Hej, jag är 30+ och funderar på att skola om mig. I bagaget har jag med mig bl.a. universitetsstudier i statsvetenskap och arbetslivserfarenhet från statlig myndighet. De utbildningar jag kikat på/vill ansöka är 1) Anläggningsingenjör väg och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alex 21 år

   yrkeshögskolan/högskolan efter komvux lärlingsutbildning?

   Hej är det möjligt att läsa på yrkeshögskolan/högskolan efter komvux bygg och anläggning lärlingsutbildning? Så med klarat lärlingsutbildning plus de Särskilda förkunskaper som krävs tex Matematik 2, Svenska 3 kan jag utbilda my till redovisningsekonom?

   Julia SYV: Hej!Yrkeshögskola kan ta in på "sammantagen bedömning": betygen, arbetslivserfarenhet, tester, intervju mm. Alla har därför en chans att komma in på en... Läs hela svaret
  • jawad 19 år

   kommer gymnasie betyg att få faktorn 1,2?

   Hej! Jag har gymnasie examen från Afghanistan och läser kompletterande kurser på en gymnasieskola som har samarbete med komvux-lärcentern i min hemmkommun. Jag undrar om att kommer mina kompletteringar att multipliceras med faktorn 1,2 vid antagning till högskolan eller inte? på antagning.se...

   Julia SYV: Hej!situationen som du beskriver hör till "ovanliga situationer". Det finns därför inte ngt färdigt svar vi kan ge dig här på FRåGA SYV. Jag vill be dig kontakta Antagning.se och få svar från dem. Tel.nr 0771-550720
  • Monica 44 år

   Komvux - matte - svenska?

   Om man vill läsa på halvtid och söka csn på halvtid. Hur många kurser och hur lång tid tar det . Om man inte klarar det, vad händer då?

   Anna SYV: hej Monica!på gymnasienivå är heltidsstudier = 20poäng per vecka och halvtid, således, = 10 gymnasiala poäng per vecka. En normalstor gymnasiekurs (som är på 100poäng) läser man... Läs hela svaret
  • Lucas 20 år

   Kan betygen i BII sänkas?

   Hej! Jag genomförde en prövning i våras och är således med i BII. Nu ska jag genomföra fler prövningar och undrar följande: Jag vet att man inte kan sänka sitt betyg i BI om man råkar prestera sämre på prövningen, men...

   Julia SYV: Hej!om man har fler betyg i samma kurs, är det det Högre betyget som gäller.Att du gjort en prövning, oavsett vilket betyg man fick på prövningen, placerar dig inte automatiskt i BII,... Läs hela svaret
  • Desiré 20 år

   Byta till gymnasiet i Oslo?

   Jag går på gymnasiet i Sverige och jag vill flytta till Oslo, går det att fortsätta kursen i Oslo eller måste jag börja om igen? Jag går andra året på vård.

   Julia SYV: Hej!vi på FRåGA SYV har tidigare fått frågor om att under gymnasietid byta utbildning till ett annat land och vad gäller Norge har vi tidiare fått svar från de sakkunniga; var god läs... Läs hela svaret
  • Monica 44 år

   vart ska modersmål placeras?

   Elev i ettan vill läsa modersmål, går på natur, vill ha det som individuellt val. Men det kommer inte förrän i tvåan och trean. Hur gör vi nu?

   Evelyn Orest: Hej! Modersmål är en rättighet och ska därför erbjudas även om eleven inte har individuellt val (i-val) på schemat i ettan. Detta kan sedan justeras så att eleven inte behöver... Läs hela svaret
  • Nara 19 år

   Är det värt att göra högskoleprovet?

   Hej, jag undrar om det är värt att göra högskoleprovet då jag förmodligen inte kommer få ett bra resultat (första gången jag kommer göra det nu i höst)? Jag vill söka till socionom och har 18 i merit, ska jag då fortfarande...

   Julia SYV: Hej,att göra högskoleprovet kan inte på ngt sätt försämra dina chanser. Säg att det inte går bra och du får lågt resultat på HP, då blir det som om du... Läs hela svaret
  • Leah 15 år

   Hur svårt är natur?

   Hej! Jag är en tjej som just nu har 320 i merit och har hyfsat lätt i skolan och har inget emot att plugga och studera. Jag ska snart välja gymnasium och jag är väldigt inriktad på naturvetenskap programmet men när jag läser om det så sägs...

   Julia SYV: Hej Leah!du kan se innehåll i mattekurserna på www.matteboken.sePå NA läser man matematik 1c snabbare än på ett läsår, och börjar läsa matematik 2c redan under årskurs 1.... Läs hela svaret
  • Sofia 20 år

   Hur blir det om jag redan läst kursen som ingår i programmet?

   Hej, Jag har läst ett samhällsvetenskapligt program och har examensbevis och vill nu läsa ekonomi på universitet. Jag är pågränsen att komma in på ett ekonomiprogram men det är inte säkert att jag kommer in. Jag har nu tänkt att...

   Julia SYV: Hej Sofia!om man kommer in på ett högskoleprogram och sedan innan har godkända högskolepoäng, kan man ansöka om "Tillgodoräknande av tidigare... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga