Otto

  Hej. Jag försöker hitta vilka högskolor som erbjuder KPU-utbildningar på distans för ämnena bild (i andra hand också designmetodik och träslöjd). På studera.nu kan man få upp en lista på KPU-utbildningar (*) men det går inte att sortera på vilka ämnen som godkänns. Många har inte med bild utan begränsar sig till natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Finns det inget annat sätt att hitta de utbildningar jag kan söka än att läsa igenom de 352 olika utbildningarnas hemsidor? Någon måste väl ha en sammanställning eller ett sökbart register? (*) https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=kompletterande%20pedagogisk%20utbildning,%2090%20hp&f=6%5B2691*1%5BSM3

  • Mikael : vi har nu påtalat till UHR, universitets- och högskolerådet om att det är svårt att hitta bland lärarutbildningar och bl a bland KPU. Hoppas det blir någon förändring inom kort! Emellertid ska vi på något sätt försöka få fram svar på din fråga och återkommer i så fall. Håll tummarna!
  • Ludmila :

   på LiU, Linköpings Universitet, har de KPU för blivande trä- och metallslöjdslärare som ämne (det krävs 90 hp i ämnet inkl. en uppsats på 15 hp för att vara behörig. Man kan läsa ämnet hos LiU som fristående kurser innan man söker in till KPU).

  • Vägledare : Du frågar om utbildningar på "distans". Men distans finns ofta med obligatoriska träffar. Man ska vara observant på det, alltså om et är distans Utan eller Med obligatoriska träffar. :)
  • Julia :

   Högskolan Dalarna antar studenter med många olika ämnesinriktningar. Vissa ämnen är prioriterade, dock inte bild. Även sökande med två ämnen prioriteras i urvalet - skulle kunna vara bild och ett annat ämne, t.ex. träslöjd. Sökande med enbart bild kan ha svårt att komma in, men antas i mån av plats. Här finns information: https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning/behorighetskrav-ansokan-och-prioritering-av-urvalet-till-kpu-inriktning-arskurs-7-9/ Bästa hälsningar

  • Anna : vad jag vet finns inte någon sammanställning över vilka ämnen som erbjuds inom KPU från olika lärosäten. De lärosäten som erbjuder Slöjd inom sina lärarprogram och då kanske också inom sitt KPU är Umeå, Linköping samt Göteborg. Lärosäten som erbjuder Bild inom sina lärarprogram är bl a Umeå, Göteborg och Malmö Universitet (jag tror även Linnéuniversitetet har Bild). Vänliga hälsningar
  • Jelena :

   Enligt den info jag har tillgång till, så ska det finns bild som ämne på KPU distans i Umeå, Karlstad och på Linneuniversitet. Slöjd finns i Linköping och i Umeå; även här distans. Designmetodik har jag inte hört att något lärosäte erbjuder. :(

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Otto,
  du har rätt: det är svårt att hitta bland olika lärarutbildningar och bland annat bland KPU.
  Jag vill råda dig att börja genom att kika på utbildning.gu.se/program/KPU för att Göteborgs universitet erbjuder KPU för blivande bildlärare (kan dock inte svara på om det är på distans eller inte).
  Jag tror att även UU och KaU erbjuder KPU i bild. Se vidare på umu.se/utbildning/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning och kau.se/lararutbildningen/vanliga-fragor-om-kpu

  Fler tips!
  kika på utbildningen på Malmö Universitet edu.mah.se/första ämnet Bild; de ansvariga för den kan förhoppningsvis ge tips om var KPU med ämnet "bild" erbjuds.

  Antagning.se får jag upp färre träffar på KPU än på Studera.nu om jag söker på KPU; ringde till Antagning.se (som administrerar antagning till svenska högskoleutbildningar och fick råd att du kontaktar "någon högskola"... dåligt råd i sammanhanget, för att man ska kontakta "rätt" högskola och det är det vi inte vet - vilka högskolor eller universitet är rätt, alltså erbjuder KPU med de rätta (för dig) ämnena.
  ---
  I listan "Här kan du läsa KPU" ser man 22 lärosäten.

  • Vägledare : Ämnet Bild finns vid Linnéuniversitetet och vår KPU är fortfarande öppen för sen anmälan. Utbildningen sker mestadels på distans men studenterna måste räkna med upp till 15 dagar på plats/termin. https://lnu.se/program/kompletterande-pedagogisk-utbildning/vaxjo-distans-ht/ Trevlig helg! Vänliga hälsningar
  • Vägledare :

   Man kan också söka till "en hel lärarutbildning inom bild" t.ex på Malmö Universitet. Du kan söka den och sedan ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare universitetsstudier inom bild. Med Vänlig Hälsning/Best Regards

  • Vägledare :

   Förtydligande om KPU på Karlstads universitet: "KaU erbjuder KPU med bild via distans, men det ingår cirka 3 närträffar på KAU varje termin, där varje träff är ca 3 dagar i sträck. Under corona-perioden har dock inga fysiska träffar genomförts utan då har utbildningen varit helt på distans, hur länge det kommer vara så vet vi inte i dagsläget. Med vänliga hälsningar".

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från Malmö Universitet. Var god läs det nedan:

                   Malmö universitet erbjuder inte KPU på distans och inte heller antagning till undervisningsämnet bild. Om man har anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare), se https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/val/ där finns information och länk till dokument för ansökan. Inom denna variant erbjuds såväl distansstudier som antagning till ämnet bild.

  Jag tycker det är bra tips att söka jobb som obehörig lärare och när man redan är anställd söka till VAL-projektet (se information ovan - i svaret från Malmö Universitet).

  Vänliga hälsningar
  Julia SYV

  Hej igen, vi fick idag svar från studentavdelningen på Stockholms Universitet som du ser nedan:

  Tyvärr finns vad jag vet ingen nationell samordning för vägledning inom KPU. Stockholms universitet har vägledning för KPU. Det är uppdelat i två områden:samhälle/humaniora samt Naturvetenskap/matematik.

   

  Hej igen, idag fick vi svar från Högskolan Dalarna. Du kan läsa deras svar, nedan:

  ... på Högskolan Dalarna ser det ut så här:

  KPU, inriktning årskurs 7-9 
  Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:
  * Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik samt franska, spanska eller tyska.
  * Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Sökande med ett ämne som är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Övriga sökande med ett eller fler ämnen utöver de som är prioriterade.

  KPU, inriktning gymnasieskolan
  Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med undervisningsämnen inom matematik, naturvetenskap och moderna språk. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering:
  * Sökande med minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, naturkunskap samt franska, spanska eller tyska.
  * Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, idrott och hälsa, kinesiska, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Sökande med ett ämne som är bild, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, idrott och hälsa, kinesiska, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, svenska eller svenska som andraspråk.
  * Övriga sökande med ett eller fler ämnen utöver de som är prioriterade.

  Inom ramen för själva KPU-utbildningen läses inga ämneskurser utan hela KPU-idén bygger på att man redan innan har tillräckliga högskolepoäng i det som man sedan vill undervisa och få behörighet i ex. bild.

  Bildämnet på Högskolan Dalarna:
  https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/bild/


  Med vänliga hälsningar

  • Vägledare :

   Jag ställde frågan till en sakkunnig inom KPU och fick nyss följande svar: "Hej! Utifrån de uppgifter jag har så erbjuder följande lärosäten KPU inom bild: Karlstad universitet, Linnéuniversitet, Umeå Universitet & Göteborgs universitet".

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej! vi har idag fått svar från Mittuniversitetet; var god läs nedan:
  "Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen för KPU är: svenska, engelska, historia, samhällskunskap, matematik, biologi, fysik och kemi. Vi har inte bild, träslöjd eller designmetodik som behörighetsgivande ämnen. Det är dock möjligt att ha ett av de ämnena som ett andra ämne utöver ett behörighetsgivande ämne.

  Med vänlig hälsning ".

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga