Linda 21 år

  Hej! Jag vill jobba med skydd mot kemisk-, biologisk-, radiologisk- och nukleärt-hot/krigsföring. Vad har jag för alternativ? Jag vill läsa till civilingenjör inom bioteknik. Är det en väg att gå för att kunna jobba med detta eller krävs det en specifik utbildning för att kunna jobba med detta?

  5 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  vi kontaktade Krisinformation.se som är en hemsida - krisinfo från svenska myndigheter och de svarar så här:
  "Vi rekommenderar att du kontaktar HR-avdelningen på Kemikalieinspektionen eller Strålsäkerhetsmyndigheten som förhoppningsvis har lite bättre koll. De kan förhoppningsvis hjälpa dig."

  För övrigt, så finns det beskrivning om "yrke"CBNR-officer på Försvarshögskolans hemsida: var god se fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/officersprogrammet

  En intressant fråga som jag själv velat få svar på är om man måste bli "militär"/officer för att jobba med CBRN eller om man kan jobba med det inom "det civila"... Vi försöker få svar på din fråga och i fall vi lyckas, hör vi genast av oss till dig. 

  Du får själv också höra av dig, om du "på annat håll" får info - vi får väl, helt enkelt, hjälpas åt!

  Vi fick idag svar även från Kemikalieinspektionen; var god läs nedan:

  Här kommer en länk till information hos MSB där man kan se länk till mer info om "CBRN" under rubriken "Skydd mot olyckor och farliga ämnen": www.msb.se/sv/amnesomraden/

  Via länken om "CBRN" kommer man sedan till den här sidan med mer info kring MSB:s arbete med frågor om "CBRNE": www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/

  Jag tror att ett bra tips till er frågeställare skulle kunna vara att hen kontaktar någon på MSB senare efter semesterperioden om hen vill veta mer kring hur man kan utbilda sig inom det här området. MSB arbetar också själva med utbildning och övning, se till exempel mer information här på deras webbplats: www.msb.se/sv/utbildning--ovning/

  Jag hoppas att något av detta kan vara till hjälp.

  Med vänlig hälsning
  Kemikalieinspektionens upplysningstjänst

  Hej igen, 
  vi fick svar från Uppsala Universitet, var god läs nedan:

  Hej,

  Du hittar information om vårt kandidat samt master-program här:http://www.pcr.uu.se/education/

  Sen kan jag tyvärr inte svara på den specifika frågan eftersom det är så mycket annat som behöver vagas in. Men informationen om utbildning finns på hemsidan. 

  Best Regards/Vänliga hälsningar
  Course Administrator and Exchange Coordinator
  Department of Peace and Conflict Research

  Uppsala University

  Hej igen,

  vi fick svar från Försvarshögskolan (var god läs deras svar, nedan):

           "Det bästa är nog om personen i fråga vänder sig till de som har utbildningen som hen vill gå och kollar med dem vilka jobb den utbildningen leder mot. Hen kan också vända sig till de universitet/högskolor som utbildar inom kemi med samma frågor.

  Vänliga hälsningar

  Studie- och yrkesvägledare

  Försvarshögskolan

  Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen"

  • Linda Ja jag har kollat lite på försvarets hemsida och försöker kontakta dom för att få mer information. Men det borde vill finnas fler? Till exempel inom polisen eller folkhälsomyndigheten? Men om även de jobbar med det har jag svårt att greppa på vilket sätt se olika instanserna arbetar med det.
  • Julia Du ställde en svår fråga för en allmän vägledare att svara på; vi är inte experter på de här områdena; Hur olika myndigheter arbetar med den frågan kan också förändras "över tid" - som de gjorde förra året behöver de kanske inte göra nästa år; även nya myndigheter kan finnas inom snar framtid (som idag ännu inte finns). Du måste nog göra lite "detektivarbete" själv: ställ frågan till alla som du tror kan ge relevant svar eller tips; läs på olika hemsidor, kontakta studievägledare på olika högskoleutbildningar inom de aktuella områden. "Någon" måste ju veta "ngt". Frågan är vem den "någon" är och hur man hittar hen.
  • Julia Kika på https://www.framtid.se/yrke/styrman-bat - om du är intresserad av yrket "Styrman/båt".
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,

  vi fick idag svar från MSB, var god läs det - nedan: info i svaret är framtagen bl.a med hjälp av medarbetare på MSB:s farliga ämnen-enhet;
   

  Hej,

  Vad roligt att unga vill ta sig än det spännande och komplexa ämnet CBRN (E)-skydd.  

  Man kan specialisera sig inom en av bokstäverna, t.ex. bli kemist/toxikolog (C), biokemist/mikrobiolog (B) eller radio/kärnfysiker (RN), och därefter bygga på med CBRN-kunskapen. På det sättet blir man inte bunden vid att arbeta med just CBRN, vilket är strategiskt då antalet CBRN-jobb är begränsat och man inte kan veta hur området utvecklar sig framöver (eller för den delen vad man har lust att göra om flera år).

  Huruvida just civilingenjör inom bioteknik är en användbar utbildning för att arbeta med CBRN-skydd vet vi inte, men den lär förmodligen innehålla en hel del biokemi/mikrobiologi eller liknande.

  Någon specifik CBRN-utbildning annat än kortare påbyggnadskurser känner vi inte till, men det är möjligt att t.ex. Försvarshögskolan anordnar sådana. Hör gärna efter också med Strålsäkerhetsmyndigheten. 
  Bästa hälsningar

  Handläggare säkerhetsarbete
  __________________________________________ 

  Enheten för befolkningens skydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

  The Swedish Civil Contingencies Agency

  Hej igen,

  vi fick idag svar från ännu en sakkunnig, var god läs hans svar, nedan:

  Civilingenjör i Bioteknik kan vara en väg att jobba på FOI (försvarets forskningsinstitut). Efter Civilingenjörsutbildningen så går man ofta i såfall vidare med forskarutbildning (doktorerar), kanske på FOI eller på universitetet.

  Det lite längre svaret är att det kan säkert finnas fler vägar att arbeta med CBRN, en väg kan kanske vara att gå direkt via försvarsmakten och bli soldat/officer? Dett kan nog försvarsmakten svara bättre på.

  Men det finns alumner från Civ ing Bioteknik programmet i Umeå som arbetar med CBRN på FOI i Umeå. Jag tror dock att samtliga av dem har doktorerat efter Civ Ing examen.

  Vägledare Anonym SYV

  Hej, så här svarar Försvarshögskolan, var god läs nedan:

       Jag tänker att en grund som civilingenjör är en mycket bra väg att gå för att kunna jobba inom detta område. Sedan kan kemi vara en lämpligare inriktning men det är svårt att svara på exakt, det finns många vägar att gå. En militär grundutbildning behövs dock för att jobba inom försvaret. Det också vara bra att läsa kurser på Försvarshögskolan inom t ex krigsvetenskap men det brukar inte vara några problem att få jobb inom Försvarsmakten som ingenjör, sedan får man intern utbildning för det som behövs.

  Här finns en bra sida som visar arbetet inom det här området i Försvarsmakten: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/verksamhetsomraden-arbetsomraden-och-forband/arbetsomraden/ao-cbrn/

  Hoppas det kan vara till hjälp.

  Och så här svarar FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut:

  Vill man jobba med skydd mot CBRN (kemiska, Biologiska, Radiologiska och nukleära ämnen) kan man ha fler olika typer av utbildningsbakgrund. De flesta är dock naturvetenskapliga. Hos mig har jag både bioinformatiker (stor bristvara på kompetens av sådana överlag i samhället), mikrobiologer, matematiker, fysiker (särskilt strålningsfysiker är det brist på), ingenjörer, meteorologer, kemister (både analytiska och sådana som arbetar med syntes (organisk kemi), toxikologer. Finns säkert också någon med bioteknikbakgrund här. Det finns mao ingen speciell utbildning för just detta utan en bra grund är viktig och sedan om man anställs hos oss så bli man upplärd att arbeta med forskning kopplat till  speciella ämnen som vi hanterar här. En bra ingång för att prova på arbete hos oss efter avslutade studier kan vara att få göra examensarbete på FOI.

   

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! fick idag svar från totalförsvarets skyddscentrum; var god läs nedan:

  På Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå finns både civila och militära befattningar.

  Är man intresserad av en militär karriär i form av taktisk officer så krävs det att man studerar vid Militärhögskolan (Tre år och 180 HP). Om man istället vill bli specialistofficer har Försvarsmakten utbildning i egen regi som är kortare (3 terminer). Det går att läsa mer om utbildningarna på www.forsvarsmakten.se och vilka behörighetskrav som gäller för de olika utbildningarna. Oavsett vilken militär tjänst man är intresserad av så finns det CBRN-inriktningar.

  Är man istället intresserad av civila tjänster så som exempelvis utvecklingsingenjör, expert eller lärare finns även de möjligheterna. På ett par års sikt  (uppgift från augusti 2019) ser vi att det kommer finnas behov av universitetsutbildade civilingenjörer inom olika kategorier. Stor del av arbetet i framtagande av skydd mot CBRN-hot kräver ofta bred kunskap inom kemi, även om de andra områdena också är aktuella.

  Utöver Försvarsmakten som arbetsgivare inom området CBRN-skydd, finns även exempelvis FOI med sin CBRN-avdelning i Umeå.

  Med vänliga hälsningar

  Frågor och svar

  • Joel 28 år

   Vad krävs för att komma in på apotekarprogrammet?

   Hej, Jag gick estetisk linje med inriktning musik på gymnasiet och tog studenten 2010. Sedan dess har jag gjort lite olika saker men främst jobbat inom livsmedelsindustrin i ca 5 år efter en yrkeshögskoleutbildning på 3 terminer. Nu har jag börjat fundera på att börja plugga på...

   Milla SYV: Det första du behöver tänka på är att bli Behörig till apotekarprogrammet och för det behöver du ha godkända betyg i fysik 2, kemi 2, biologi 2 och matematik 4.... Läs hela svaret
  • F 27 år

   Byta ut kurs på slutbetyg?

   Jag läser på komvux för slutbetyg enligt gamla "systemet". Har snart uppnått 2350 p men vill läsa Fysik 2 också utöver detta för att få behörighet till fler utbildningar. Kan jag ta bort en 100 p kurs och lägga till fysik 2 på slutbetyget innan jag ber om att få det utfärdat? Idag har jag alltså...

   Milla SYV: Vissa kurser är i Slutbetyget obligatoriska. Vilken kurs vill du ta bort?
  • Noah 21 år

   Vad kan jag göra för att komma in på socionomprogrammet?

   Hej! Jag ska gå rakt på sak på min fråga. Jag vill komma in på socionomprogrammet och vill veta vad jag kan göra för att komma in i Stockholm eller Malmö som har medelmerit på 18-19 poäng, och 0.95-1 i HP. Jag kommer kunna söka in på urval BII och HP. Mina meritpoäng är 13.59 (kan ej...

   Anna SYV: Hej Noah,jag tror jag förstår hur du känner och kan till en viss hålla med... dock måste man också tänka på att högskoleutbildning är inte en... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 32 år

   En fråga om moderna språk?

   Hej, jag är studie- och yrkesvägledare som fick följande fråga: "Jag behärska 4 språk och undrar om det är obligatoriskt att läsa något av moderna språk i Sverige för att komma in på högre utbildningen? Tack! Mvh " Vill gärna höra med er, vad ni tycker man kan svara på den frågan.

   Liselotte Johansson: Hej,om man med "högre" utbildning menar utbildning på Högskola eller Universitet, så är svar: beror på vilket yrke man vill satsa på. Är det Tolk eller Språklärare, då... Läs hela svaret
  • Rosanna 25 år

   Prövning i engelska 7?

   Hej! Jag har endast läst upp till engelska B men har gått en avancerad språk-kurs en termin på engelska i Australien samt bott, jobbat och pluggat där i 3 år och dessutom gjort ett IELS test i Sverige där jag fick 7,0. Jag behöver engelska 7...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna!Du får gärna leta i Alla de olika svenska kommunerna (beöver Inte vara där du bor eller är folkbokförd) - och anmäla dig till prövning i engelska 7; prövningsavgift är... Läs hela svaret
  • Rosanna 25 år

   Läsa moderna språk, skillnad på komvux eller universitet?

   Hej! Jag vill i framtiden studera djursjukvårdare på SLU och måste läsa upp mina betyg. Jag har 14.1 och behöver läsa upp matematik b för att bli behörig. Men även höja mitt meritvärde såklart. Jag undrar om det är...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna,kurser lästa på universitet/högskola påverkar inte ditt meritvärde. De kan ge Behörighet som komplettering, men betygen räknas inte in tillsammans med... Läs hela svaret
  • Ronza 21 år

   Finns det rätt utbildningar för mig på högskola?

   Hej! En 21 årig kvinna i Lund som undrar vad för alternativ en person som mig har om kraven för matte2 inte finns Jag vet att jag kan bli polis, specialpedagog, juridik och jurist program samt tolk, lärare och förskollärare. Men vad mer finns? Folk pratar...

   Anna SYV: Hej Ronza, jag tycker du fick ett bra svar i en kommentar till din fråga. Jag håller med om att du behöver fundera över var dina intressen ligger - i första hand.Det finns... Läs hela svaret
  • Wei 17 år

   Vård och omsorg, APL?

   Hej! Jag går i vård och omsrogsprogram i 2an. Jag ska snart gå ut på APL i 4 veckor. Jag undrar vad händer om jag inte går till apl den sista veckan fast jobbar in dem 5 dagarna på helgerna av de första 3 veckor? Kommer det att räknas som jag...

   Milla SYV: Hej Wei! Det är en fråga du måste söka svar på hos handledare för din praktik. Det som är centralt fastställt är att 15 v praktik är det minsta antal APL-veckor, som kan godtas under 3... Läs hela svaret
  • Melvin 14 år

   Lärare betygsätter från Mellanstadiet fast jag går i Högstadiet?

   Tjohej! Jag går i 8:an nu, och på min förra musik lektion så sa min musiklärare "att vi var en sån stor grupp" (16 elever) så att hon skullee betygsätta från vad vi gjorde i mellanstadiet. Får hon verkligen göra detta??...

   SYV-besökare Syv: hej Melvin, det är Lärarens kompetens att sätta betyg. Men ytterst är det Rektorn som är ansvarig. Be dina vårdnadshavare prata med din lärare och om ni inte får ett bra svar som ni kan acceptera, prata med rektorn på din skola.mvhSYV
  • martina 47 år

   När får jag reda på vad jag ska läsa på inför en prövning?

   Hej, Jag har några frågor vad det gäller Prövning som jag aldrig har gjort förut. När får man reda på vad det är man ska läsa på inför en prövning? I samma stund som man har anmält sig och fått "plats"...

   SYV-besökare Syv: hej Martina,Prövning är ett Test i flera delar, ofta två - skriftlig och sedan, efter ett par veckor Muntlig del. Frågor till den muntliga delen skriver lärare just... Läs hela svaret
  • Joella 24 år

   Vad ska jag bli när jag blir stor?!?

   Hej! Jag har efter många om och men att högskolepoäng är nog rätt bra att ha i ryggen ändå. Men vad ska jag bli?!?! Jag har lätt för att brinna för det jag ger mig in i, kan dock tröttna när jag känner att en arbetsplats/yrke...

   SYV-besökare Syv: Hej Joella, tack för din fråga och för berättelsen om dina erfarenheter och om dina önskemål om det framtida yrket.Du får gärna kika på många olika yrken på... Läs hela svaret
  • Felicia 24 år

   Historiker (forskare)?

   Jag undrar vad som krävs för att jobba som historiker (forskare) och vart och hur man söker det jobbet? Jag har gymnasiebetyg 2A i historia Mvh Felicia

   SYV-besökare Syv: Hej Felicia,du måste börja med att läsa Historia på högskolenivå: högskola eller Universitet och vara beredd att läsa i många år. Det är som lägst fyra års-studier... Läs hela svaret
  • Albin 21 år

   Lite frågor ang utbildning?

   Hej! Funderar på att söka till optikerprogrammet men måste komplettera med Naturkunskap 2 då jag bara läste naturkunskap 1 på gymnasiet. Tänkte höra om ni du vet vilken urvalsgrupp jag hamnar i när jag söker optikerprogrammet sedan?...

   Julia SYV: Hej Albin,högskoleprovet befriar inte från kravet på att bli Behörig. Gör högskoleprovet, men du måste även få godkänt betyg i Naturkunskap 2. Du kommer prövas i BII,... Läs hela svaret
  • catarina 19 år

   hur påverkar det urvalsgruppen när jag läser upp en icke klarad kurs?

   Hej, jag tog i somras examen från ekonomiprogrammet där matte 3 ingår. tyvärr klarade jag inte kursen men känner nu när jag ska söka in att det hade varit bra med de poäng kursen ger. Om jag skulle läsa upp den och få godkänt skulle...

   Julia SYV: Hej Catarina, om du redan nu, innan du läser upp F i matte 3 är behörig till den högskoleutbildning du vill söka till, då prövas du sedan både i... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga