Linda

  Hej! Jag vill jobba med skydd mot kemisk-, biologisk-, radiologisk- och nukleärt-hot/krigsföring. Vad har jag för alternativ? Jag vill läsa till civilingenjör inom bioteknik. Är det en väg att gå för att kunna jobba med detta eller krävs det en specifik utbildning för att kunna jobba med detta?

  5 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  vi kontaktade Krisinformation.se som är en hemsida - krisinfo från svenska myndigheter och de svarar så här:
  "Vi rekommenderar att du kontaktar HR-avdelningen på Kemikalieinspektionen eller Strålsäkerhetsmyndigheten som förhoppningsvis har lite bättre koll. De kan förhoppningsvis hjälpa dig."

  För övrigt, så finns det beskrivning om "yrke"CBNR-officer på Försvarshögskolans hemsida: var god se fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/officersprogrammet

  En intressant fråga som jag själv velat få svar på är om man måste bli "militär"/officer för att jobba med CBRN eller om man kan jobba med det inom "det civila"... Vi försöker få svar på din fråga och i fall vi lyckas, hör vi genast av oss till dig. 

  Du får själv också höra av dig, om du "på annat håll" får info - vi får väl, helt enkelt, hjälpas åt!

  Vi fick idag svar även från Kemikalieinspektionen; var god läs nedan:

  Här kommer en länk till information hos MSB där man kan se länk till mer info om "CBRN" under rubriken "Skydd mot olyckor och farliga ämnen": www.msb.se/sv/amnesomraden/

  Via länken om "CBRN" kommer man sedan till den här sidan med mer info kring MSB:s arbete med frågor om "CBRNE": www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/

  Jag tror att ett bra tips till er frågeställare skulle kunna vara att hen kontaktar någon på MSB senare efter semesterperioden om hen vill veta mer kring hur man kan utbilda sig inom det här området. MSB arbetar också själva med utbildning och övning, se till exempel mer information här på deras webbplats: www.msb.se/sv/utbildning--ovning/

  Jag hoppas att något av detta kan vara till hjälp.

  Med vänlig hälsning
  Kemikalieinspektionens upplysningstjänst

  Hej igen, 
  vi fick svar från Uppsala Universitet, var god läs nedan:

  Hej,

  Du hittar information om vårt kandidat samt master-program här:http://www.pcr.uu.se/education/

  Sen kan jag tyvärr inte svara på den specifika frågan eftersom det är så mycket annat som behöver vagas in. Men informationen om utbildning finns på hemsidan. 

  Best Regards/Vänliga hälsningar
  Course Administrator and Exchange Coordinator
  Department of Peace and Conflict Research

  Uppsala University

  Hej igen,

  vi fick svar från Försvarshögskolan (var god läs deras svar, nedan):

           "Det bästa är nog om personen i fråga vänder sig till de som har utbildningen som hen vill gå och kollar med dem vilka jobb den utbildningen leder mot. Hen kan också vända sig till de universitet/högskolor som utbildar inom kemi med samma frågor.

  Vänliga hälsningar

  Studie- och yrkesvägledare

  Försvarshögskolan

  Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen"

  • : Ja jag har kollat lite på försvarets hemsida och försöker kontakta dom för att få mer information. Men det borde vill finnas fler? Till exempel inom polisen eller folkhälsomyndigheten? Men om även de jobbar med det har jag svårt att greppa på vilket sätt se olika instanserna arbetar med det.
  • Julia : Du ställde en svår fråga för en allmän vägledare att svara på; vi är inte experter på de här områdena; Hur olika myndigheter arbetar med den frågan kan också förändras "över tid" - som de gjorde förra året behöver de kanske inte göra nästa år; även nya myndigheter kan finnas inom snar framtid (som idag ännu inte finns). Du måste nog göra lite "detektivarbete" själv: ställ frågan till alla som du tror kan ge relevant svar eller tips; läs på olika hemsidor, kontakta studievägledare på olika högskoleutbildningar inom de aktuella områden. "Någon" måste ju veta "ngt". Frågan är vem den "någon" är och hur man hittar hen.
  • Julia : Kika på https://www.framtid.se/yrke/styrman-bat - om du är intresserad av yrket "Styrman/båt".
  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej,

  vi fick idag svar från MSB, var god läs det - nedan: info i svaret är framtagen bl.a med hjälp av medarbetare på MSB:s farliga ämnen-enhet;
   

  Hej,

  Vad roligt att unga vill ta sig än det spännande och komplexa ämnet CBRN (E)-skydd.  

  Man kan specialisera sig inom en av bokstäverna, t.ex. bli kemist/toxikolog (C), biokemist/mikrobiolog (B) eller radio/kärnfysiker (RN), och därefter bygga på med CBRN-kunskapen. På det sättet blir man inte bunden vid att arbeta med just CBRN, vilket är strategiskt då antalet CBRN-jobb är begränsat och man inte kan veta hur området utvecklar sig framöver (eller för den delen vad man har lust att göra om flera år).

  Huruvida just civilingenjör inom bioteknik är en användbar utbildning för att arbeta med CBRN-skydd vet vi inte, men den lär förmodligen innehålla en hel del biokemi/mikrobiologi eller liknande.

  Någon specifik CBRN-utbildning annat än kortare påbyggnadskurser känner vi inte till, men det är möjligt att t.ex. Försvarshögskolan anordnar sådana. Hör gärna efter också med Strålsäkerhetsmyndigheten. 
  Bästa hälsningar

  Handläggare säkerhetsarbete
  __________________________________________ 

  Enheten för befolkningens skydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

  The Swedish Civil Contingencies Agency

  Hej igen,

  vi fick idag svar från ännu en sakkunnig, var god läs hans svar, nedan:

  Civilingenjör i Bioteknik kan vara en väg att jobba på FOI (försvarets forskningsinstitut). Efter Civilingenjörsutbildningen så går man ofta i såfall vidare med forskarutbildning (doktorerar), kanske på FOI eller på universitetet.

  Det lite längre svaret är att det kan säkert finnas fler vägar att arbeta med CBRN, en väg kan kanske vara att gå direkt via försvarsmakten och bli soldat/officer? Dett kan nog försvarsmakten svara bättre på.

  Men det finns alumner från Civ ing Bioteknik programmet i Umeå som arbetar med CBRN på FOI i Umeå. Jag tror dock att samtliga av dem har doktorerat efter Civ Ing examen.

  Vägledare SYV

  Hej, så här svarar Försvarshögskolan, var god läs nedan:

       Jag tänker att en grund som civilingenjör är en mycket bra väg att gå för att kunna jobba inom detta område. Sedan kan kemi vara en lämpligare inriktning men det är svårt att svara på exakt, det finns många vägar att gå. En militär grundutbildning behövs dock för att jobba inom försvaret. Det också vara bra att läsa kurser på Försvarshögskolan inom t ex krigsvetenskap men det brukar inte vara några problem att få jobb inom Försvarsmakten som ingenjör, sedan får man intern utbildning för det som behövs.

  Här finns en bra sida som visar arbetet inom det här området i Försvarsmakten: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/verksamhetsomraden-arbetsomraden-och-forband/arbetsomraden/ao-cbrn/

  Hoppas det kan vara till hjälp.

  Och så här svarar FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut:

  Vill man jobba med skydd mot CBRN (kemiska, Biologiska, Radiologiska och nukleära ämnen) kan man ha fler olika typer av utbildningsbakgrund. De flesta är dock naturvetenskapliga. Hos mig har jag både bioinformatiker (stor bristvara på kompetens av sådana överlag i samhället), mikrobiologer, matematiker, fysiker (särskilt strålningsfysiker är det brist på), ingenjörer, meteorologer, kemister (både analytiska och sådana som arbetar med syntes (organisk kemi), toxikologer. Finns säkert också någon med bioteknikbakgrund här. Det finns mao ingen speciell utbildning för just detta utan en bra grund är viktig och sedan om man anställs hos oss så bli man upplärd att arbeta med forskning kopplat till  speciella ämnen som vi hanterar här. En bra ingång för att prova på arbete hos oss efter avslutade studier kan vara att få göra examensarbete på FOI.

   

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej! fick idag svar från totalförsvarets skyddscentrum; var god läs nedan:

  På Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå finns både civila och militära befattningar.

  Är man intresserad av en militär karriär i form av taktisk officer så krävs det att man studerar vid Militärhögskolan (Tre år och 180 HP). Om man istället vill bli specialistofficer har Försvarsmakten utbildning i egen regi som är kortare (3 terminer). Det går att läsa mer om utbildningarna på www.forsvarsmakten.se och vilka behörighetskrav som gäller för de olika utbildningarna. Oavsett vilken militär tjänst man är intresserad av så finns det CBRN-inriktningar.

  Är man istället intresserad av civila tjänster så som exempelvis utvecklingsingenjör, expert eller lärare finns även de möjligheterna. På ett par års sikt  (uppgift från augusti 2019) ser vi att det kommer finnas behov av universitetsutbildade civilingenjörer inom olika kategorier. Stor del av arbetet i framtagande av skydd mot CBRN-hot kräver ofta bred kunskap inom kemi, även om de andra områdena också är aktuella.

  Utöver Försvarsmakten som arbetsgivare inom området CBRN-skydd, finns även exempelvis FOI med sin CBRN-avdelning i Umeå.

  Med vänliga hälsningar

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga