1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ali,

  behörighet till svenska högskoleutbildningar inom område Arkeologi brukar kräva följande:
  Grundläggande behörighet + godkända betyg i Historia 1a1 och 1a2 samt i Samhällskunskap 1a1 och 1a2.
  Grundläggande behörighet får du om du får examensbevis + godkända betyg i svenska 2,3 och engelska 6.

  Om du på din gymnasieskola får läsa historia 1a2, ta ut examensbevis med godkända betyg i svenska 2,3 och eng6, då är du direkt behörig söka till högskoleutbildningar inom Arkeologi på de svenska lärosätena. I annat fall måste du komplettera.

  Se exempel på högskoleutbilndingar, i Sverige, inom Arkeologi:
  Arkeologiprogrammet på Umeå Universitet
  Kandidatprogram i arkeologi på Stockholms Universitet
  Kandidatprogrammet i arkeologi & osteologi på Uppsala Universitet
  Kandidatprogrammet i arkeologi & antik historia på Uppsala Universitet.

  Det är olyckligt att du inte trivs på VO, som du uppger i din fråga. Jag tänker så här: att kunna ge första hjälpen och medicinsk vård är mycket bra och kan komma till använding i olika situationer, t.ex vid arkeologiska utgrävningar kan ju hända olyckor och inträffa akuta sjukdomsfall och det är inte alltid ngn läkare som finns i närheten och inte alltid finns möjlighet att tillräckligt snabbt transportera den sjuke/skadade till sjukhuset, då kan dina kunsaper inom vård rädda liv. Man vet aldrig när ngn blir skadad eller akut sjuk, kan inträffa när som och var som. Dina kunskaper och färdigheter inom vård- och omsorg kan komma till stor användning, och i vilket fall så borde du känna dig tryggare när du vet att du kan ge med.hjälp till dig själv och till andra, om det skulle behövas.
  Att du läser på VO utgör inga hinder för att efter gymnasiet läsa arkeologi!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga