1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  hej Kevin! Vilka valbara kurser som finns (om det finns valbara kurser eller en valbar termin) får man se från en utbildning till en annan - och om info om det ej syns på utbildningens egen webbplats, ställ den fråga till studievägledare som jobbar på den utbildningen som din fråga gäller. Det är inte i alla program som valbara kurser finns. Det kan mycket väl vara så att alla läser exakt samma kurser.

  ang.Masterprogram
  Det är utbildningar på avancerad nivå. Minimikravet är att ha genomgått 3-årig högskoleutbildning på heltid men kan krävas mer studier än så. Vilka utbildningar på avancerad nivå som kommer att finnas om 3 år kan man idag bara gissa... om du siktar in dig på ett visst masterprogram men sedan det programmet försvinner eller ändras mycket eller flyttar till ett annat lärosäte... så har du jobbat mot ett mål som du sedan inte ska kunna uppnå pga förändrade omständigheter.
  Du får givetvis titta på några masterprogram som erbjuds idag (och som kanske även erbjuds om 3 år och ännu längre fram) och se vilka förkunskapskraven är till de programmen. Bedömningen om behörighet till utbildningar på avancerad nivå (förutom masterprogram, är det även magisterprogram och fristående kurser som kan finnas på den nivån) görs av antagningsgruppen/antagningsavdelningen på det lärosäte där utbildningen ges.

  Jag vill rekommendera att välja utbildning på grundnivån som du "kan leva med" även om du inte går någon mer utbildning. När du är inne på grundutbildningen, prata med studievägledare på din institution och håll koll på vilka utbildningar på avancerad nivå som finns inom rätt kunskapsområde. Du kan även titta på utbildningar utomlands (det är inget som säger att man måste gå grundutbildning och utbildning på avancerad nivå i samma land).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga