Anna-Maria

  Hej! Jag har en BA Philosophy/Art History. Jag är nu intresserad i att byta spår och jobba som kurator eller familjestödjare eller i denna riktning. Jag är beredd att göra en PhD, med. Min fråga handlar om behörighet till avancerad nivå inom sociologi eller barn-och ungdomsvetenskapen baserad på mina tidigare studier. För tillfället läser jag en fristående kurs på grundnivå som heter ”ungdomskulturer inom skola och samhälle” (15hp) och tänker fortsätta välja fristående kurser i grundläggande nivå tills det kvalificerar mig för avancerade nivå. Hur många poäng behöver jag för att blir behörig för magisterexamen?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Jag vill rekommendera att du tar kontakt med studievägledare på den institutionen där magisterprogrammet ges, som du är intresserad av att bli behörig till.
  Generellt gäller - för att bli behörig till magister- och masterprogram behövde man tidigare ha tagit ut kandidatexamen med rätt huvudämne, men för några år sen blev det mer flexibelt och även yrkesexamen går bra att ha, behöver alltså inte vara just kandidatexamen. Studier med rätt innehåll måste som minst omfatta 180 högskolepoäng (som motsvarar 3 år på heltid). Exakt vilka kurser som accepteras kan inte en allmän studievägledare ge dig svar på, utan det är specialkunskap som besitter de som jobbar på avancerade utbildningar - och du kan t o m få lite olika svar från olika lärosäten (detta för att varje lärosäte får lov att bestämma sina lokala regler - i alla fall till viss del).
  Vad gäller jobba som Kurator, så är det nästan uteslutande med grundutbildning från socionomprogrammet som man kan få den möjligheten. Anledningen är delvis en tradition som finns bland arbetsgivare i Sverige att anställa socionomer på kuratorstjänster, delvis det faktum att goda kunskaper inom socialtjänstlagstiftningen krävs för att kunna jobba som kurator.

  Vad gäller Familjestödsarbete - läs gärna på framtid.se/yrke/familjebehandlare och när man tittar i jobbannonserna så brukar det oftast stå: "Vi söker dig med socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant." Vilka utbildningar som arbetsgivare kan "finna relevant" kan vara väldigt olika - från en arbetsgivare till nästa.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga