Anonym 24 år
  Hej,

  Jag läser på Komvux med inriktning naturvetenskap och har betyg i följande kurser:
  Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  Matematik 1c, 2c, 3c, 4, 5
  Engelska 5, 6
  Moderna språk 1, 2, 3, 4
  Fysik 1a och 2
  Kemi 2
  Biologi 2
  Samhällskunskap 1a1
  Historia 1a1
  Gymnasiearbete
  Modersmål 1, 2, 3
  Totalt har jag 2400 poäng från Komvux. Min fråga är, hur många valbara kurser kan ingå i examensbeviset (högskoleförberedandeexamen)?

  Igår var jag hos studievägledaren och hon vägrade att utfärda min gymnasieexamen, dels för att jag bara har en 50-poängs kurs i historia och samhällskunskap, dels för att jag inte har betyg i biologi 1, kemi 1 utan bara fysik 1a, fysik 2, biologi 2 och kemi 2.

  På Skolverkets hemsida finns det ett verktyg som heter planera din examen inom komvux på gymnasial nivå. Jag har testat verktyget flera gånger och varje gång får jag samma resultat, nämligen att jag inte behöver komplettera med andra kurser då jag har tillräckligt många obligatoriska, programinriktade och valbara kurser i min gymnasieexamen.

  Även på riksdagens hemsida står det klart och tydligt följande: "Gymnasieexamen i form av högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
  1. svenska eller svenska som andraspråk kurserna 1, 2 och 3,
  2. engelska kurserna 5 och 6,
  3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och
  4. gymnasiearbetet.

  En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även, utöver det som framgår av första stycket 1-4, innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt i förekommande fall matematik i den omfattning som framgår av bilaga 2 till skollagen (2010:800) när det gäller det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi." Alltså behövet man bara en kurs i historia och samhällskunskap, en 50-poängs kurs räknas ju som en kurs.

  På Göteborgs och Stockholms vuxenutbildnings hemsida står det samma sak som nämndes ovan, att man minst behöver en 50-poängs kurs i både historia och samhällskunskap om man går på komvux med inriktning naturvetenskap.

  För ett tag sedan ställde jag en fråga till er angående om kurser i biologi 2, kemi 2 och fysik 2 kan ersätta naturkunskap kursen som är obligatorisk. Ni ställde frågan till Skolverket och svaret var att de kan ersätta kursen. Men studievägledaren var inte nöjd med svaret och skrev på min planering att jag endast har 950 poäng i obligatoriska kurser fast jag har 1350. Hon markerade kurserna i modersmål med "U", alltså nu är de utökade. Hur många valbara kurser kan jag läsa som komvuxelev?
  Varför är reglerna så olika och obestämda? Vart jag ska vända mig till för att få hjälpen som jag verkligen behöver?


  Snälla ge mig ett svar som kan hjälpa mig.

  Hälsningar

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Ett svar som jag hoppas kan hjälpa dig är att du säger till SYV-en som du pratade med att du har för avsikt att snarast kontakta Rektor på komvux. Det är rektor som är ytterst ansvarig. Rektorerna har mycket att göra men du kanske måste kontakta honom/henne; du kan börja med att be SYV-en som du berättar om i din fråga att läsa våra svar här på sidan; och säger då samtidigt att i fall han/hon inte vill ändra sig (hen kan kontakta sakkunniga - t.ex på Skolverket) så måste du vända dig till Rektor på komvux. 
  Reglerna är krångliga; det är inte alla SYV-ar som har tillräcklig erfarenhet (ibland hoppar man in som vikarie eller är "ny på jobbet"); man kan som SYV också ha så mycket att göra och känna sig så stressad att man tar "det säkra framför de osäkra" och anvisar till att läsa fler kurser än det som vekrligen är helt nödvändigt!
  Och i vissa fall kan undantag beviljas (undantag beviljas av Rektorn)... Som sagt, jag tycker du bör "punkta ner" - vad du vill att SYV-en på komvux din bör titta på:
  1. svar på Fråga SYV
  2. svar från Skolverket
  3. planeringsverktyget ... och så vidare;
  men så konkret och kort som möjligt.

  Eller säg bara till SYV-en att du ej kan acceptera hans/hennes bedömning och tänker "gå vidare" - först till Rektor på komvux; säg att du inte vill "bråka" men att du tycker du fick felaktigt svar från SYV-en och därför måste gå vidare med den frågan. 
  Jag tror detta kommer att leda till att SYV-en antingen ändrar sig eller kontaktar en sakkunnig och förhoppningsvis ändrar sig efter det. 


  OBS!
  Vi på Fråga SYV utfärdar inte Examensbevis. Vi jobbar inte heller specifikt med just komvux-frågorna eller reglerna kring examensbevis på komvux. Enligt vår bedömning, så kan du eventuellt behöva betyget i samhällskunskap 1a2 och då kanske i ännu en 50 p.kurs för att "balansera" ojämnt antal poäng; du måste ha exakt 2400p. inklusive examensarbete (förutom U-kurserna som kan vara hur många poäng som helst).  Du kan också välja att läsa samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2 vilket ej behöver ta mer tid än fem veckor (på distans kan man läsa ännu snabbare). 

  Inför rektorn på komvux kan du, med fördel, motivera så här:
  du vill inte kosta mer pengar; varje kurs kostar pengar att erbjuda; om du redan nu kan ta ut examensbevis och din komvux slipper ha med dig att göra mer, och lägga mer pengar på att ge dig plats på kurserna - så blir alla nöjda!

  • Anonym

   Hej! Tack så mycket för det utförliga svaret. Syv-en sa också att jag inte kan komplettera med Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2, utan de måste vara Samhällskunskap 1b och Historia 1b. Är det verkligen så? En sak som måste nämnas är att jag inte är en elev på Komvux längre. Jag valde att avbryta mina studier på Komvux för att fokusera mig på jobbet. Jag jobbar nästan heltid så det var omöjligt för mig att gå på skola eller plugga på distans, därför var den enda lösningen för att få min gymnasieexamen att göra prövningar. 1600 poäng av de 2400 poängen som krävs för gymnasieexamen fick jag genom prövningarna. Syv-en använde sig av verktyget som finns på Skolverket så hon vet att jag inte behöver läsa fler kurser. När jag frågade henne varför hon tillade biologi 1, kemi 1, samhällskunskap 1b och historia 1b så svarade hon att hon måste följa mallen som finns på Skolverkets hemsida. Tycker du att rektorn kan bevilja min gymnasieexamen om jag endast har betyg i samhällskunskap 1a1 och historia 1a1?

  • Anna

   Vi på Fråga SYV jobbar inte specifikt med utfärdandet av examensbevis, Jag tycker du bör följa de råd som du fick av Mikael ... eller så gör du som du själv vill. ang. att du just nu inte är studerande på komvux: det är vanligt att man läser på komvux "i omgångar" - läser ngn kurs, sedan läser inte på en termin, ett år eller ett par år; ansöker sedan om ngn kurs, påbörjar och avbryter... och så söker en kurs sen... det är vilken Kommun du är Folkbokförd i som är viktigt att veta för att det är där du ansöker om att få ut ditt examensbevis; att du inte just nu läser på komvux - är av mindre betydelse; du kan annars återigen ansöka om att läsa på komvux...

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga