1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om du redan innan studier på komvux är behörig, kommer du fortfarande prövas i BI, direktgruppen med det meritvärde du har på dina gymnasiala betyg.
  Så, det "skadar inte" att försöka komplettera på komvux för att få högre meritvärde. Det kanske inte hjälper men det skadar inte heller. Hur mycket höjning man kan få - beror på... Om du idag inte har några meritpoäng och genom studier på komvux får max meritpoäng, som är 2,5 så lägger du de här 2.5 meritpoängen till ditt jämförelsetal men betygen i kurserna kommer även de räknas in i ditt jämförelsetal -så du vinner på att ha så höga betyg i kurser som ger dig meritpoäng, som du läser på komvux, som möjligt.
  Boka tid med SYV på komvux och visa upp dina nuvarande betyg. Ni kan tillsammans diskutera hur du kan höja ditt meritvärde.
   

  • Mikael :

   Om du har jämförelsetal (snittbetyget) på ca 19.00 och läser en kurs som ger meritpoäng, t.ex engelska 7, som ger + 1.0 då blir det så här: i fall du få E i eng 7 blir höjning av ditt meritvärde på lite mer än + 0.6 (detta pga jämförelsetal sänks med nästan - 0.4 men sedan plussas 1.0 på som merit/extrapoäng). Skulle du få D i eng 7 skulle den totala höjningen bli på lite över + 0.7 och för C betyget blir höjningen på cirka + 0.8, lite mer, för A betyget i eng 7, blir din totala höjning på lite över + 1.0 då ditt jämförelsetal höjs lite också, i så fall. Alltså, grovt kan man säga att skillnad mellan E och A i en 100p.kur blir plus-minus 0.4 i jämförelsetal. Hur som helst, även E betyg i en kurs som ger meritpoäng medför en höjning, men höjningen blir mer eller mindre stor, beroende på vilket jämförelsetal man redan har sedan innan.

   Kurser i ämnena som ger meritpoäng är "bra att läsa" pga kunna mer engelska, matematik och moderna språk kan hjälpa dig på olika sätt i olika situationer under hela ditt liv. Alltså, det är kunskaper som du kan ha nytta av även om du inte kommer in på just den utbildning som du siktar på, så menar vi. Garantera att alla kommer in på de utbildningar som de vill komma in på kan vi tyvärr inte. :(

  • Mikael : Kurser man läser på gymnasiet och på komvux är samma kurser och ger meritpoäng på samma sätt. Dock är det så att om du i slutet av gymnasiet fick Examensbevis, blir studier på komvux - för dig - en Komplettering och med det högre meritvärde du får kommer du prövas i BII, kompletteringsurvalsgruppen, om du ansöker till svenska högskoleutbildningar. --- det finns, teoretiskt sett, många olika vägar: t.ex skulle du kunna försöka läsa mott Yrkesexamen på komvux, t.ex som Undersköterska, Elektriker, Byggnadsarbetare, Kock eller inom ett annat praktiskt yrke. Det är inte säkert komvux tar in pga du redan har gymnasial utbildning men om du kommer in - och uppfyller kraven för yrkesexamen med godkända betyg i tillräckligt antal yrkeskurser, kan du ta ut ett nytt examensbevis där många av dina gymnasiala kurser (som du har nu) ej kommer finnas med och räknas in. På så sätt kan man få ett helt "nytt meritvärde". Och det finns säkert några som gjorde så, men komvux har begränsade resurser och man är lågt prioriterad om man redan har gymnasiekompetens. ... Ännu en väg är via allmän kurs på en folkhögskola. På ett läsår kan man få Omdöme om grundläggande behörighet och prövas i BF-urvavlet (också) och samtidigt i BI, BII, HP och även AU (om alternativt urval görs). Man kan prövas i många olika urvalsgrupper (i alla där man kvalificerar sig att bli prövad) och i varje urvalsgrupp får man en ny chans.
  • Anna : Ingen utbildning "kräver" 20... antagningsgränser kan man se i efterhand, retroaktivt. Ingen vet hur höga meriter som kommer ge plats på en viss utbildning. De tidigare antagningsgränserna ger viss "fingervisning" men i framtiden kan det bli ganska mycket annorlunda. Det vi råder till att göra är att höja sitt meritvärde så mycket man kan, att söka till flera orter, att göra högskoleprovet. Vad jag personligen tror kan hända kommer inte spela någon som helst roll. Du kan uppskatta (gissa) dina chanser precis lika bra som någon annan, t.ex vi här på FRåGA SYV.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga