1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Fatima,
  SYV har inte kompetens i betygssättningsfrågorna; den har ämneslärare.
  Om man tänker logiskt, så borde slutprovet (Nationella provet) vara jätteviktigt, typ nästan avgörande för betygssättningen - delvis för att NP omfattar hela kursen (vilket de tidigare prov inte har gjort, för att hela kursen då inte ännu har lästs) och delvis för att NP är standardiserat: "samma prov för alla elever" (det är ett prov som har samma "omfattning"/volym och samma svårighetsgrad, oavsett på vilken skola man läser och gör det provet).
  De proven som läraren under kursens gång ger till eleverna kan ha olika svårighetsgrad, ibland är de för lätta och ibland för svåra - olika på olika skolor, men NP har samma svårighetsgrad som alla elever på olika skolor gör/skriver. På så sätt borde NP-betyget vara detsamma som kursbetyget, om man tänker logiskt. Men fråga din lärare. Det finns inte några strikta bestämmelser om att NP-betyget måste vara detsamma som kursbetyget. Läraren kan sätta både högre och lägre betyg på kursen än det som eleven får på NP.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga