1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Amina,
  en kurs som heter "komvuxarbete" ersatt - på komvux - gymnasiearbete (förändringen trädde i kraft den 1 juli 2021). Det är handledaren för komvuxarbete som kan ge detaljerade uppgifter om innehåll i kursen och hur redovisningen sker. 
  Vad jag, som inte är handledare för komvuxarbete, har förstått är att komvuxarbetet är "mer flexibelt", jämfört med gymnasiearbetet. Omfattningen är dock densamma - 100 gymnasiala poäng vilket kräver "arbetsinsats" från den studerande á cirka 200 timmar (eller fem veckor på heltid). 
  Hur ska man tolka "mer flexibelt" kan finnas olika åsikter om... Det beror också på Temat för komvuxarbetet och på frågeställningarna som ska besvaras inom komvuxarbetet. Jämför: en studerande läser mot komvuxexamen inom Samhälle-Humaniora där många fotokurser ingår (hen siktar alltså på att jobba som en Fotograf och Bildredigerare) och hen gör sitt komvuxarbete som fotoutställning där hen tar ett antal bilder med hjälp av olika tekniker och redigerar dem med hjälp av flera avancerade dataprogram; den studerande gör alltså en fotoutställning t.ex på biblioteket eller i "öppen mottagning" på komvux (typ i väntrummet) + att hen både skriftligt och muntligt redovisar för sin handledare om hur hen gick tillväga, varför hen valde just de teknikerna och de dataprogrammen för att få fram bilderna med "rätt känsla". En skriftlig "redogörelse" är ett måste men hur omfattande den måste vara meddelar handledaren för komvuxarbetet; handledaren för komvuxarbetet kan t.ex säga att den studerande måste lämna in minst "ett visst antal" sidor med text som måste svara på vissa frågor... En annan studerande, som siktar på examen i Teknik/naturvetenskap gör kanske kemiska eller biologiska experiment och dokumenterar dem, kanske också filmar dem - så lämnar hen sedan både en film och en skriftlig redovisning om vad hen gjorde, varför hen gjorde det och om förväntade resultat visade sig stämma ...
  Och en tredje studerande gör komvuxarbete inom ämnet historia - hen jämför olika källor (böcker och doktorsavhandlingar) om något historiskt händelse som beskriver det på olika sätt och analyserar vila källor hen tror har rätt och vilka har fel ... Hur lång redogörelse hen måste lämna in och hur mycket går det att "tillgodoräkna sig" muntligt, är mest upp till handledare för komvuxarbetet. Jag kan också tänka mig att om den studerande lämnade in en "bra" skriftlig redogörelse så kanske behöver inte handledaren fråga så mycket muntligt, men om den skriftliga delen är "mindre bra" så kanske går det att rädda betyget genom att förklara bättre muntligt! 
  Det finns en mycket stor variation av Teman och frågeställningar för komvuxarbeten och därför finns det också stor variation kring hur redovisningen och betygssättningen går till. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga