1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Uriel!
  kurser som du behöver för behörighet kommer räknas in, alltså betygen i de kurserna kommer räknas in i ditt jämförelsetal. Och även de kurser som ger meritpoäng - även de betygen räknas också i ditt jämförelsetal.
  Exakt hur ditt examensbevis kommer se ut - måste du diskutera med SYV-en på din gymnasieskola. Eller se i din individuella studieplan - t.ex vad som i den står om dina betyg från den "tidigare" gymnasieskolan, t.ex under vilken kategori som spanska 3 finns med.

  EE kan eleven ha spanska 3 inom individuellt val, eller som U-kurs, utökad kurs. I vilket fall kommer betyget i spanska 3 räknas in på grund av att du får + 0.5 meritpoäng för den kursen.
  För dig är det fördelaktigt att inkludera alla de kurser som du  behöver för behörighet inom programmets 2500poäng - och på så sätt exkludera, om möjligt, de "onödig kurserna" som inte krävs för examensbevis från EE, i vilka du har lägre betyg. Du kan visa mitt svar till SYV på din skola. Hen vet säkert vad jag menar och kan hjälpa dig reda ut i din individuella studieplan ang. hur ditt examensbevis kommer se ut.
  Du får gärna titta på den generella programplanen för EE - gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/EE/programplan/Programplan_EE.pdf Där ser du att Engelska 6 och Matematik 2a och 3 (3b eller 3c) får ingå i examensbeviset från EE som kurser i kategorin "programfördjupning".
  Till civilingenjörsprogrammet kommer du även behöva godkända betyg i kemi1, fysik2 och matematik 4. Även de betygen kommer räknas in i ditt jämförelsetal (för att de krävs för särskild behörighet). Även kemi1 får ingå i examensbevis från EE som programfördjupning. Om du har godkänt betyg i kemi1, kanske är det fördelaktigt för dig att inkludera det betyget i kategorin programfördjupning och med det ha den kursen inom programmets "vanliga" 2500poäng (och exkludera - alltså få in som U-kurser, utökat program, i ditt examensbevis - från de betygen som räknas in de icke-obligatoriska kurser i vilka du har lägre betyg).
  ***
  OBS! om rektor fattade beslut om Individuellt anpassat program för dig (pga du bytte från ett annat program) då framgår det i beslutet vilka kurser som kommer ingå i ditt examensbevis. Om du är osäker ang.detta - fråga SYV-en på din skola; hen borde veta det. Det borde annars stå i din individuella studieplan om du läser enligt beslutet om individ.anpassat program.
  ***
  Jag antar att du inte har med dig betygen i fysik2 och matematik 4 från din gamla gymnasieskola, och att du kommer behöva komplettera efter gymnasiet, alltså läsa fysik1a och 2 och upp t o m matte 4. Om fysik1a inte kommer ingå i ditt examensbevis, eller kommer ingå i exam.beviset som U-kurs, då kommer inte det betyget räknas in, men betyget i fysik2 kommer räknas in. Och detsamma gäller matte 4 och kemi1, alltså de betygen kommer räknas in, oavsett om de finns i ditt examensbevis eller om du skaffar dig betygen efter gymnasiet - detta för att de kurserna krävs för särskild behörighet. Betyg i kurser som krävs för särskild behörighet räknas alltid in.

  • Elev : Tack för svaret Julia. Nu fick jag klarhet gällande det mesta undrar bara när du säger "kurser som du behöver för behörighet kommer räknas in". Innebär det kurserna som finns i mitt kursprogram el och energiprogrammet ( för i yrkesprogramet behöver man inte läsa svenska 2&3 samt engelska 6 utan de är utökade kurser) eller menar du till högskolan. Trodde att dessa utökade kurser finna bara med för högskolebehörighet och räknas inte med i jämförelsetalet då det inte är ett måste för att få ut en gymnasie examen från el och energiprogrammet.
  • Julia :

   För att bli behörig till svensk högskoleutbildning måste man både ha Grundläggande behörighet och även särskild behörighet (om utb.kräver särskild behörighet). Man blir behörig om man uppfyller båda de behörigheter. Alla kurser som krävs för att bli behörig räknas in i jämförelsetalet (alltså betygen i de kurserna). Du har rätt att för examensbevis från ett yrkesprogram krävs ej svenska 2,3 eller eng6, men om man tar ut examen utan godkända betyg i alla de kurserna, då har man inte grundläggande behörighet till högskola-/universitet (man har i så fall endast allmän behörighet till vissa eftergymnasiala utbildningar, men ej på högskolenivå, t.ex kan man bli behörig till många olika yrkeshögskoleutbildningar). Det går att komplettera efter gymnasiet och uppnå behörighet - senare alltså, men kurserna kommer räknas in (om man får gymnasiala betyg - på komvux eller genom prövningar). vill man inte att betygen ska räknas in, ska man i så fall försöka få OMDÖME (ej betyg) från en folkhögskola men det är lite komplicerat... man ska i så fall efter gymnasiet söka till en allmän kurs på folkhögskolan. Det är inte säkert att man kan få omdöme i endast svenska och engelska; troligtivis behöver man läsa i minst ett år och får ut Omdöme om grundläggande behörighet (en siffra upp till max 4.0); med det omdöme prövas man i BF-urvalet. ... Det är alltså ganska så komplicerat, men hur som helst kommer betygen i svenska 2,3 och eng6 räknas in, oavsett om de finns med i examensbeviset eller utanför examensbeviset - i alla fall kommer betygen som ger grundläggande och särskild behörighet räknas in.

  • Elev : Tack för all hjälp. Nu vet jag hur det fungerar. Du får ha en god jul //Uriel
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga