Anas

  Hej! jag går på teknikprogrammet 2:a året, allt var bra tills jag flyttade förra veckan och började på en ny skola. Men problemet är att min klass är klar med kemin men inte jag, och jag har ingen möjlighet att läsa det på skolan då det är mycket andra ämnen. Jag är jättestressig och kan inte fokusera på mina studier, frågan är hur ska jag göra så att min ansökan till högskolan eller universitet inte påverkas alls?

  • Mikael : Kan du försöka byta tillbaka till din gamla skola? Blir det för långt att pendla eller är det möjligt? Skulle du byta tillbaka, då löser du problemet med kemi1. Kom annars med ett realistiskt förslag på hur du vill att situationen löses.
  • Jelena :

   Jag vill tipsa om en eventuell möjlighet - rektor får fatta beslut om individuellt anpassat program; det beslutet måste fattas innan eleven avslutar årskurs 2 på gymnasiet. Och i så fall kan i rektors beslut framgå vilken annan kurs som hen byter mot kemi1. Alltså om rektors beslut om individuellt anpassat program finns, och i det beslutet framgår att kemi1 byts ut mot en annan kurs. Och i examensbeviset bör i så fall stå att eleven läste Individuellt anpassat program.
   Du kan fråga om det på din skola. Prata med SYV-en. Men det är inte elevens rättighet att kräva att rektor fattar beslut om individuellt anpassat program. Det är ett undantag. Skolverket rekommenderar använda sig av den lösningen om eleven byter program och det inte går att låta eleven läsa alla kurser som krävs för examensbevis,  men du bytte till samma program men på en annan skola - så kanske rektor inte kan fatta ett sådant beslut? Men du får om du vill fråga om det på din skola. Lycka till!

  2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Anas,
  jag tolkar din situation så här: du har på din gamla skola inte läste kemi1, stämmer det?
  I så fall gäller följande:
  om skolan tog in dig, så måste skola ge dig möjlighet att läsa kemi1, eftersom det är en obligatorisk kurs på Teknikprogrammet. Kanske kan du läsa kemi1 under årskurs 3? Fråga SYV-en på din skola.
  Se i programplanen för TE - kemi1 finns bland Programgemensamma ämnen/kurser och med det är en obligatorisk kurs. Alltså utan betyg i kemi1 kan man inte ta ut examen från gymnasiets teknikprogrammet. Med F i kemi1 kan man ta ut examensbevis, men för att få betyg (även F är ett betyg) så ska man läsa kursen eller göra prövning i den.
  Om skola tar in en elev in i år2 eller 3, då tar skolan på sig också ansvar att ge eleven möjlighet att läsa alla de kurser som krävs för att kunna ta ut examensbevis. Det kan inte bli så att du inte får möjlighet att läsa kemi1. Vad säger SYV-en på din skola? Annars vänd dig till rektorn. Rektorn är på skolan ytterst ansvarig. Du kan, om du vill, visa mitt svar både till SYV och till rektor på din skola.
  Om du på din gamla skola fick F i kemi1, då får det betyget ingå i ditt examensbevis. Det drar ner ditt jämförelsetal ganska mycket. Kanske kan du göra prövning i kemi1 för att få godkänt betyg och ännu hellre så högt betyg som möjligt.
  Om det är så att på din gamla skola var kemi1 förlagd på längre tid än ett läsår - det är inte vanligt men händer ibland... då måste din nya skola fixa att du kan på något sätt antingen läsa eller pröva i kursen. Som sagt, genom att skola tar in en elev i år2 eller 3 tar skolan på sig ansvar att ge möjlighet att läsa de kurser som krävs för examensbeviset. Men har du redan F i kursen, då behöver inte din nya skola göra ngt., utan kan säga att du kommer ha det betyget i ditt examensbevis, om du för övrigt uppfyller kraven för examensbevis.
  De som inte uppfyllde kraven för examensbevis från gymnasiet, får i slutet av år3 ett studiebevis.
  Studiebevis ger inte behörighet till högskolestudier. Ibland kan man komma in på någon utbildning utomlands eller på den svenska yrkeshögskola - med studiebevis (alltså utan examensbevis). Men annars så kompletterar man genom studier på komvux och tar ut examensbevis från komvux. På komvux är det friare vilka kurser som får ingå. Det är med det inte helt nödvändigt att du tar in betyget i kemi1 i examensbevis från komvux.

  • : De gav ett enda val och det var att läsa kemi 1 på egen hand, men däremot så är det jättesvårt att läsa kemin på egen hand + att det många andra ämnen såsom fysik1, 2 och matte 3c och matte 4. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska gör.
  • Mikael : Så, du på din gamla skola inte läste kemi1 alltså?
  • Mikael : Du har ett val: du behöver inte börja läsa på den skolan. Du kan försöka komma in på en annan skola. Du kan också försöka komma in på ett nytt program i år1 och läsa ännu 3 år på ett annat program. Från den terminen som du fyller 18 år kan du också börja läsa (om du söker och kommer in) på en av folkhögskolorna. Annars, så är endast grundskola en obligatorisk skola i Sverige. Sedan får man söka jobb. Svårt att få jobb utan mer utbildning än endast grundskola, men man får i Sverige jobba från det att man fyller 13 år. Så säger lagen. Om du tycker att fysik, matte och kemi är svåra ämnen, kanske något annat program passar dig bätte? Man ska helst vara bra kompis med de ämnena för att vilja och klara av läsa ditt gymnasieprogram!
  • : Jag menade inte att ämnena var svåra enligt mig, men alltså att det är mycket tid och plugg som ska läggas på de här ämnena. Då blir det svårt att läsa kemin på egen hand.
  • : På min gamla skolan läser de kemin år 3 på gymnasiet.
  • Mikael : Vad är ditt förslag? Vad vill du ska hända?
  • Mikael : Nu har jag skrivit ett svar, läs nedan.
  • Mikael :

   Om du vill få individuell undervisning med läraren eller att hela schamat för din skola ska ändras så att du kan delta i kemi1-lektionerna under det här läsåret (som börja nu), så tror inte jag det är realistiskt att förvänta sig.

  • Mikael : I den situationen du beskriver, när skola inte kan garantera att du får läsa en obligatorisk kurs är det vanligaste att skola säger Nej, och tar inte in eleven. Punkt och slut. Försök hitta gymnasieskola där kemi1 läses senare än årskurs 1 (vilket är svårt, för att oftast läses kemi1 just under år1), och sedan ska du ha tur att det även finns ledig plats på den skolan.
  • : Nej jag förstår dig, först tänkte jag på att läsa kemin samtidigt med ettorna men skolan säger att det är fullt och kommer inte att. Har pratat med både rektorn och syv och kommit fram till att läsa det på egen hand. Jag ska prata med kemin lärare och se om vi kan lösa det på något sätt.
  • Mikael : om det nu är fullt i kemi-klassen, så kanske det inte är det om 2-3 veckor. Det kan hända att några elever hoppar av, så befrias plaserna i så fall... Lycka till!
  • : Tack så mycket för din tid och din hjälp, jättetacksam.
  • Mikael : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer
  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  en gymnasieskola kan inte lägga upp schemat för hela skolan utifrån en elevs behov, det funkar inte så, tyvärr. Rektorn har många andra saker att ta hänsyn till: lärarnas arbetssituation, bland annat. Om du hade tur, så låg lektionerna i kemi1 för årskurs1-eleverna på din nya skola så pass bra att du kunde delta i de lektionerna, men om jag förstår dig rätt, så är inte fallet. Undervisning i kemi1 måste ju finnas på din skola för att kursen är på teknikprogrammet obligatorisk.
  Så, måste det i så fall vara så att du på de tider som lektioner i kemi1 går läser en annan - för dig obligatorisk - kurs. Är det så det ser ut?
  Du kan alltid hoppas på att nästa år, om du stannar på den skolan, kanske ligger lektionerna i kemi1 så pass bra att du ska kunna delta och läsa den kursen. Det är inte förbjudet att läsa kemi1 under årskurs 3. Men jag tror inte någon idag vet hur schemat kommer se ut nästa år.
  Förutom att fundera på att byta program kanske du kan läsa om år1 på samma program. Då läser du många kurser som repetition och kan få högre betyg i dem. Det är dock inte din rättighet, men får du sådan möjlighet skulle jag råda dig tacka ja!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga