1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  kika gärna på yrkesbeskrivning Historiker på Framtid.se där finns bl.a ett stycke som heter UTBILDNING. Lång akademisk utbildning krävs och oftast måste du även ha disputerat, ha skrivit och försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd samt publicerat ett antal artiklar i akademiska tidskrifter. Vad menas med Lång akademisk utbildning? Jo, kandidatprogrammet + magister- eller masterprogrammet (som minst motsvarar heltidsstudier på universitetsnivå i fyra år). Sedan ska man helst komma in på forskarutbildningen, bli doktorand och sikta på att bli forskare och/eller högskolelärare. 
  Du frågar vilka kurser som krävs? men jag vet inte om du undrar vilka kurser på universitetet? eller vilka kurser som krävs för särskild behörighet inför kandidatprogrammet med huvudämne historia?
  Särskild behörighet som kandidatprogrammen i historia brukar kräva är godkända betyg i gymnasiala kurser Samhällskunskap 1b och Historia 1b.
  Se exempel på kandidatprogrammen i historia på de svenska lärosätena:
  lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGHIS/80802
  Historikerprogrammet
  Dock kan det finnas avvikande krav på särskild behörighet, t.ex Historikerprogrammet på Södertörns högskola verkar ej ställa några särskilda krav; enl.info som finns på skolans egen webbplats och på lärosätenas gemensam hemsida Studera.nu, så krävs endast grundläggande behörighet.
  Grundläggande behörighet kan man uppnå på många olika sätt. Om du är osäker på om du har grundläggande behörighet eller saknar den, boka tid med SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd för att få svar på den frågan; visa alla dina gymnasiala betyg för SYV-en. Om det skulle visa sig att du saknar grundläggande behörighet behöver du i så fall göra studieplanering tillsammans med SYV på komvux. 
  Men man kan också uppnå grundläggande behörighet även på andra sätt, t.ex genom studier på folkhögskolornas allmänna kurser.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga