Beheshta 20 år

  Hej, jag hade en fråga angående att få jobb utomlands exempelvis USA. Det sägs att den svenska utbildningen inte räcker till i USA där man har fyra- eller femåriga magisterutbildningar. Är detta sant? Måste man börja plugga igen i USA och ta examen där för att kunna få jobba inom sitt yrke. Om jag till exempel studerar ekonomi kandidatprogrammet vid Borås, räcker detta examen?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Beheshta,
  utbildningssystemet i USA är annorlunda mot det svenska systemet.
  Svara på frågan om ekonoomi kandiatprogrammet vid Borås skulle "räcka" för att få jobb i USA, kan inte jag eller ngn av mina kollegor SYV-ar här på Fråga SYV svara på.
  För det första, så är vi inte experter på USA´s utbildningssystem;
  för det andra - är det mycket upp till en arbetsgivare att bestämma vem hem anställer. Jobben inom "Ekonomi" (i alla fall de flesta av ekonomi-jobben) är icke-reglerade, alltså finns inga strikta krav på vilken utbildning som krävs, generellt; det blir med det i princip helt upp till den enskilde arbetsgivaren att bestämma vem hen anställer.
  Det som är vår erfarenhet är att oftast är det lättare att få jobb med utbildning från Samma land; detta mycket pga utbildningar i "samma land" är anpassade till de villkor och behov som finns i "detta landet". Och en annan förklaring är att arbetsgivare känner till utbildningarna i "samma land" mycket bättre än utländska utbildningar och även "litar mer på de "Egna" utbildningar", om man kan säga så. Jag lägger ingen värdering i detta alls. Jag konstaterar bara fakta; att så brukar det vara. Med utländska utbildningar brukar man oftast behöva förklara vad det är för utbildning och på ngt sätt Bevisa vad den utbildningen är värd och ofta även Komplettera med kurser eller praktik eller både och...

  Mycket mer än så kan jag tyvärr inte säga som svar på din fråga.
  Vill råda dig söka info på hemsidan: studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/lander-a-o/usa
  och fråga även studievägledare på den institutionen i Borås som du funderar på att studera på - om hen känner till några f d studenter som idag jobbar i USA, t.ex.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga