1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Linda!

  Så länge det inte finns legitimation att söka*** (och det finns ännu inte några konkreta planer på att införa) som SYV, då är det upp till en arbetsgivare, som får anställa "vem som helst" på en SYV-tjänst. Många arbetsgivare söker dock i första hand sökande till tjänsterna som syv-ar som har examen från SYV-programmet (de så kallade "behöriga syv-ar"). Finns det ingen med SYV-examen som söker en viss tjänst, då kan arbetsgivare anställa med en annan utbildning, t.ex en utbildad beteendevetare, lärare, informatör, kommunikatör, bibliotekarie eller ännu en annan utbildning (i princip vilken utbildning som helst).
  *** - för några år gjordes det utredning om SYV-legitimaitonen borde införas. Utredaren kom fram till att endast rekommendation skulle ges att i första hand anställa "behöriga syv-ar", alltså de med examen från syv-programmet, men att frågan om legitimaiton skulle "bordläggas" tillsvidare... alltså kan den frågan tas upp senare, men när eller om är ännu oklart.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga