Vallmo 43 år

  Hej, Om man skaffar sig en ämneslärarexamen för gymnasiet i bild, genom att läsa först en kandidatexamen i fri konst, konsthistoria, eventuellt en masterutbildning i fri konst och sedan kompletterande pedagogisk utbildning; kan man även bli anställd som bildlärare på en konstlinje på folkhögskola efter examen? Eller krävs ytterligare kurser för att få undervisa på just folkhögskola?

  1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Vallmo!
  Kika gärna på annonserna om jobbet som lärare på folkhögskolorna. T.ex kan man i en aktuell annons om ett ledigt jobb läsa följande: "Det är meriterande om du undervisar i engelska, matematik, svenska som andraspråk eller om du har erfarenheter av att ha arbetat konstnärligt och ämnesövergripande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet och kompetens när det kommer till att arbeta som mentor. Folkhögskolelärarutbildning är meriterande."

  Det är önskvärt att uppnå den situationen när alla lärare i Sverige blir behöriga och legitimerade. Så är inte fallet idag, och det är oklart om hur situationen förändras i framtiden. Vill man jobba just på folkhögskolan, är det bra att sikta på förskollärarexamen som fås via en distansutbildning på Linköpings universitet som startar varje termin både som heltids- och som halvtidsutbildning. Utbildningen är på 60 högskolepoäng = 2 terminer på heltid (eller 4 terminer på halvtid).
  Men annars så kan man få jobbet som lärare /bland annat som Folkhögskolelärare/ med diverse olika utbildningar i bagaget, enligt den bedömning som arbetsgivare gör.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga