Roza

  Hej! Jag är intresserad av att läsa till ämneslärare gymnasiet men är också intresserad av att jobba med yngre elever ( från F-klass upp till 9). Undrar därför om det finns möjlighet (genom att kanske efter några komplettering/ friståendekurser) att en gymnasielärare jobba som förskollärare, lärare för årkurs 1-3/4-6 där man inte behöver betygsätta? Om inte är det lättare då att läsa till förskollärare eller lärare för exempelvis årskurs 1-3 och sedan komplettera till ämneslärare?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Roza!
  som reglerna är nu så är gymnasielärare behörig att i samma ämne undervisa även på högstadiet, alltså i åren 7 - 9 i grundskolan.
  Att bli behörig lärare för alla åldrar är i princip omöjligt för att det skulle ta för lång tid. Utbildning till gymnasielärare tar 5 eller 5,5 år. Förskollärarprogrammet är 3,5 år lång. Och då har man inte läst för behörighet till att jobba på låg- och mellanstadiet ännu. Och studiemedel från CSN får man i max 6 år (för studier på högskolenivå). Även om man skulle velat studera i många-många år, så har de flesta inte råd, pga begränsningar som CSN gör i antal veckor då man kan få ut studiemedel.

  Kompletterande kurser och "överbryggande" utbildningar kan ibland uppstå.
  Det är oftast inget som är permanent utan uppstår vid behov, t.ex när det är stor brist inom något yrkeskategori. Det är därför i princip omöjligt att på förhand planera för att t.ex utbilda sig till gymnasielärare men sedan komplettera för att bli behörig även som förskollärare och grundskolelärare. Du får gärna prata med studievägledare på lärarhögskolorna, och om du får fram någon lösning som skulle säga att det är möjligt att komplettera på det sättet som du vill, hör gärna av dig!
  Som jag ser det, så behöver du bestämma dig för att jobba med tidigare åldrar eller med äldre elever men sedan, om det fortfarande är lärarbrist och brist för förskollärare, så är det mycket möjligt att du ska kunna jobba som obehörig lärare eller på en förskola, även om du, formellt sett, inte har just den utbildning som krävs.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga