Max

  Hej, Jag har en kandidatexamen inom: https://liu.se/utbildning/program/6kftl Flygtransport och logistik vilket är en teknisk kandidatexamen inom logistik. Jag försöker hitta om det programmet kvalificerar som högskoleingenjör eller om jag kan benämna mig som logistikingenjör eller enbart logistiker? Hittar inte riktigt information om det.


  Mvh
  Max

  • Anna :

   Se om du finner intressant för dig info på liu.se/artikel/logistikalumner

  • Vägledare :

   Med din utbildning skulle du kunnat få jobbet som t.ex Logistikchef och då kan du ju kalla dig för Logistikchef, eller annat som står i anställningsavtalet, t.ex Logistikansvarig eller "Konsult inom flygtransport", alltså kan du "benämna" dig utifrån vad du jobbar som (eller har jobbat som senast). Om du börjar jobba med E-handel, kan du då börja kalla dig för e-handelslogistiker.
   Vad man har för utbildning och arbetstitel/roll på arbetsplatsen kan vara olika och vad man kallar sig för kan också vara olika i olika sammanhang: t.ex om man har ett jobb eller om man söker jobb kan man kalla sig olika... Du kan också höra med dina f d kursare (alltså de du läste tillsammans med) - se vad de kallar sig för. Eftersom ni gick samma utbildning, kan du ju "låna" ngn av benämningar på ngn av kursare dina (fd, allstå) - ngn kanske har kommit på ngt "bra" att kalla sig för, tänker jag?! :)

  2 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej!
  Så vitt jag vet är det väldigt få "skyddade" yrkesbenämningar***, inom teknik-logistik och man får då kalla sig för vad man vill. :) Det är inte förbjudet. Jag ser ingen anledning till varför du inte skulle kunna kalla sig för "högskoleingnjör inom logistik" t.ex eller "logistikingenjör" eller "högskoleingenjör/logistiker". Du läste ju 3 år på högskolenivå och det gör man på högskoleingenjörsprogrammen. Du läste logistik och har examen inom det område...

  *** (t.ex Civilingengör är hen som har examen från ett 5-årigt ingenjörprogram).

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan, vi har idag fått svar från Sveriges Ingenjörer:

               Det knepiga här är att ”ingenjör” kan avse en utbildning, ett yrke eller bådadera.

  Ser vi till högskoleutbildningar finns det ett begränsat antal yrkesexamina till ingenjör, där de två största är högskoleingenjörsexamen och civilingenjörsexamen. En kandidatexamen leder alltså inte till en högskoleingenjörsexamen. Jag skulle därför bestämt avråda frågeställaren från att kalla sig högskoleingenjör.

  På programmets egen sida skriver Linköpings Universitet för övrigt (min kursiv):

  Arbetsmarknad

  Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom hela näringslivet. Arbetslösheten bland logistiker är lägre än genomsnittet i riket och arbetsförmedlingen ser att behovet är i balans med tillgången. Antalet företag och branscher som utvecklar logistikfunktioner ökar dock så på sikt kan behovet komma att öka. Det finns även ett behov av logistiker internationellt.

  Med andra ord förefaller de själva anse att de utbildar logistiker, så det ser ut att vara ett bra val. Det hör till saken att Linköping utbildar även högskoleingenjörer, så om de hade haft för avsikt att utbilda högskoleingenjörer i logistik så hade de förmodligen kunnat göra det (men de hade antagligen inte varit identiska, eftersom ett antal specifika krav ställs på yrkesexamina).

  Ingenjörsyrken, däremot, är en helt annan femma. Många olika yrkesbeskrivningar innehåller ordet ”ingenjör”. I vissa är kopplingen till en viss utbildning svag, ibland existerar inte ens en motsvarande utbildning. Om hen ser att ett företag frågar efter en ”logistikingenjör”, så skulle jag därför säga att det bara är att söka, så får hen se vad arbetsgivaren säger. Får hen jobbet, ja då är hen en logistiker verksam i yrket ”logistikingenjör”.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga