1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  hej Therese, de som bäst kan svara på din fråga är studievägledare på Lärarhögskolan (i första hand just på det lärosäte där programmet för lärare i årkurs 4-6 erbjuds).
  Utbildningsupplägget för grundskolelärare är "under översyn" - alltså förändringar är på gång... exakt vilka och när de införs, är ännu, i alla fall vad jag vet, inte känt.
  ****
  En väg framåt är för dig att söka till det programmet som du vill ta examen från och när du är ANTAGEN, ansöka om "Tillgodoräknande av tidigare utbildning" - då får du svar från de utb.ansvariga om vilka delar av programmet som du kan hoppa över. Det är en mycket säkrare väg än att läsa ämneskunskaperna och sedan hoppas på att den info som du fick på förhand stämmer även då... det sker ju förändringar; de svar du får idag kanske inte stämmer om 2 år, t.ex... men är du antagen på ett program - så har du garantiplats på de kurser som ingår och du "hoppar över" några delar och läser vidare mot lärarexamen.
  En annan väg framåt är att söka jobb som "obehörig lärare" (när det är lärarbrist är det inte omöjligt att få jobb på en skola och undervisa i de ämnena där skolan har de största behoven... ). Som verksam obehörig lärare kan man allt som oftast komma med i ngt projekt, som t.ex VAL (vidareutbildning av lärare) - när man samtidigt som man jobbar kan läsa mot lärarexamen; det är förmånligt då man kan oftast läsa delvis på arbetstid.

  Men om du först vill få legitimation som lärare och sedan söka jobben - i så fall söker du antingen till ett passande program och ansöker om tillgodoräknande av tidigare utbildning efter det att du är antagen; eller kontakta studievägledare på Lärarhögskolorna: förhoppningsvis kan de lägga upp en studieplan för dig (men de vet kanske inte själva hur reglerna förändras på några års sikt - så det är en lite osäker väg...).
  Vänligen
  L.

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga