1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Emelie,
  du kan kika på info på vo-college.se/diplom-fran-vuxenutbildningen-vard-och-omsorg och där står det bl.a att godkänt betyg i Svenska 1 (eller SAS, svenska som andraspråk 1) och i minst 50poäng samhällskunskap (alltså Samhällskunskap 1a1, som minimikravet) är obligatoriskt att ha för att uppfylla kraven för diplom från VO-college från Vuxenutbildningen (KomVux).
  Det brukar vara lättare att få godkänt betyg om man läser en kurs, men betyget kan man också skaffa sig genom en Prövning (utan att ha läst kursen) - alltså om du kan göra Särskild prövning (om du redan har kunskaper som krävs eller om du kan skaffa sig kunskaper på egen hand).

  Om man läser Svenska 1 (eller SAS 1) på heltid, tar det 5 veckor; att läsa Samhällskunskap 1a1 på heltid tar 2,5 veckor, alltså är det studier á 7,5 veckor på heltid, om man läser båda de kurserna.
  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga