Cecilia
  Hej!
  Det är så att jag alltid haft det svårt med idrott och den pågående situationen gör det inte bättre då man ska spela in sig själv när man ska t.ex ska dansa, hjula och liknande. Vilket jag varken gjort eller planerar att göra, dessutom så har jag liksom inte förutsättningarna för att göra det hemma. Men däremot så har min skola bestämt sig att dela upp Idrott 1 över två år.
  Min fråga är då om jag kan fortfarande få ett någorlunda bra betyg i gymnasiet om jag hoppar över 2-3 stycken moment på distans då jag fortfarande har hela 2:an kvar?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Cecilia,

  vi rekommenderar att utföra alla moment och inte hoppa över några av dem.
  Betygssättningen är det läraren som ansvarar för för att det är hen som har den kompetensen, inte SYV.
  SYV sätter inte betygen.
  Ytters på skolan är det rektor som är ansvarig, men i alla de flesta fallen är det just läraren (ensam eller tillsammans med en medbedömare, en annan lärare) som sätter betyg och betyget står fast, även om eleven och andra (t.ex föräldrar) har synpunkter på det.
  Vi rekommenderar göra sitt bästa i varje kurs man läser och utföra alla moment i alla kurser. Samråd annars med läraren i just det aktuella ämnet (din lärare som också kommer att sätta ditt betyg).
  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga