User123

  Hej, jag undrar om man i tekniskt basår kan få brtyg från endast vissa kurser. Alltså att om jag har fått godkänt i fysik 1 och 2, kemi 1 genom det tekniska basåret, kan jag då om jag får godkänt betyg i matte 3c genom komvux prövning söka till högskoleingejör med alla dessa betyg?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  högskoleingenjörsutbildningar brukar, vad gäller matte, kräva matematik 4. Och om du har eller inte har godkänt betyg i matte 3 (t.ex 3c) spelar för behörighet ingen roll. Se vilken särskild behörighet just "din" högskoleutbildning kräver. Du måste bli behörig, för att högskola-universitet i Sverige inte kan ta in obehöriga. Det går att skaffa sig behörighet genom gymnasiestudier + basåren på universitetet. Dock får man ta hänsyn till att basåren på universiteten är utformade på olika sätt och kurserna "liknar" gymnasiala kurser men inte behöver vara identiska med gymnasiala kurser. Söker man utbildning på ett annat lärosäte (alltså inte på samma lärosäte där man läste basåret) så kan det i värsta fall visa sig att man inte är behörig... för att antagningsgruppen kan bedöma att kurser man läst på basåret inte ger den behörighet som krävs för utbildningar på just deras lärosäte. Rekommendationen är att läsa basåret på samma lärosäte dit man sedan vill söka till. Ett annat alternativ är att läsa kurserna på komvux eller skaffa sig betygen genom prövningar (särskilda prövningar). För detaljer kring särskild behörighet kan du vända dig till antagningsgruppen/antagningsenheten på det lärosäte där du vill läsa grundutbildning(alltså utbildning som du vill söka till efter basåret).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga