1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Du har rätt att inom din gymnasial utbildning läsa svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 (kurser som krävs för grundläggande behörighet) - säg till SYV-en på din skola att du vill läsa de kurserna. För särskild behörighet till juristprogrammet (på de svenska lärosätena) krävs godkända betyg i samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 samt i historia 1b eller 1a1 + 1a2. I ditt gymnasieprogram VO ingår som obligatoriska kurser historia 1a1 och samhällskunskap 1a1 + 1a2 (vilket du kan se i Programplanen för VO>>), så det saknas endast en liten kurs historia 1a2. Fråga SYV-en på din skola om du kan inom individuellt val eller som U-kurs (utökat program) läsa kursen Historia 1a2. 
  Om du får ut examensbevis i slutet av år3 och har godkända betyg i svenska 2,3; engelska 6 samt samhällskunskap 1a1 + 1a2 och i historia  1a1 + 1a2 blir du behörig till juristprogrammet på de svenska lärosätena. Sedan konkurrerar du i så fall med ditt meritvärde (i betygsgrupperna); för att höja ditt meritvärde se om du kan läsa matematik 2a (du får + 0.5 meritpoäng för godkänt betyg i den kursen). Kan du även läsa engelska 7 och/eller moderna språk 3 och 4 så är det ännu bättre - det är kurserna som ger meritpoäng. 
  Gör också högskoleprovet så många gånger du kan. Högsta resultat kommer att gälla. Med resultatet från högskoleprovet prövas du i HP-urvalet där du får en extrachans att komma in på universitetet.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga