1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  ekonomiutbildningar på högskolenivå: högskola eller universitet, kräver i Sverige bland annat godkända betyg i gymnasiekurserna matematik 3 och samhällskunskap 1a1+1a2. I din gymnasieutbildning på FS ingår som obligatoriska kurserna samhällskunskap 1a1 och matematik 1a, vilket du kan se i Programplanen för FS>>

   Matematik 2a får läsas som programfördjupning men matematik 3 och samhällskunskap 1a2 behöver du läsa som Individuellt val (om din gymnasieskola erbjuder den möjligheten). Du behöver också ha godkända betyg i engelska 6 och i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3. Om du inte blir behörig på gymnasiet kan du komplettera efter gymnasiet t.ex på komvux och söka till universitetet senare.
  Prata med SYV på din gymnasieskola om möjlighet att inkludera (i din studieplan) alla de kurser som du behöver för behörighet till ekonomiutbildningar (i Sverige) på högskolenivå: högskola eller universitet. Förhoppningsvis så kan alla de kurser inkluderas i din ISP: individuella studieplan. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga