1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Om din högskoleutbildning kräver specifikt "Biologi A" och du ej har godkänt betyg i den kursen, behöver du nu läsa Biologi 1 som är en Motsvarande ny kurs. 
  Och ngt betyg i just Biologi A kan man ej få sedan juni 2016... nu är det de nya kurserna som finns.
  Du skriver att du "har läst" kurserna, men har du Godkända betyg i dem?

  NkB (eller Nk2, som en nya kursen heter) innehåller endast en del av Biologi A (eller Biologi 1 som den nya kursen heter). Dock kanske är det ej omöjligt att kunna få dispens; kontakta Antagningsgruppen på det lärosäte dit du vill söka. Ingen annan kan ge dig svar om dispens kan beviljas. Som regel, beviljar antagningsgrupperna dispens i de fallen där tomma platser står på utbildningar och om du bedöms ej hinna kompletera i tid och om du samtidigt (på andra meriter) bedöms kunna klara av utbildningen; du kan då behöva lova att du under första terminen på utbildningen även skaffar dig godkänt betyg i Biologi 1 (det kallas för "villkorlig antagning" - alltså du blir ålagd ett villkor som du måste uppfylla).
  Det kan vara enklare att skaffa betyget i Biologi 1 i stället (du kan på komvux läsa den kursen på fem veckor på heltid); du kan också se om du hittar var du kan göra prövning. Avgift 500kr och du får göra prövning i hela Sverige, oavsett vilken kommun du är folkbokförd i.
  ****
  Motsvarande nya kurser (som motsvarar de kurserna som betygsattes på skalan IG-MVG) ser man i Tabellen för utbyteskomplettering: på uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/regelinfo-div/tabell-for-utbyteskomplettering

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga