1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Ja, många elever läser fler kurser än det som vanligtvis ingår i gymnasieprogrammet. I så fall läser eleven ett utökat program.
  Vi råder eleven tänka igenom noga varför hen vill läsa utökat program. Det är alltid rektor som fattar beslut om en viss elev får läsa ett utökat program. Eleven som vill läsa ett utökat program ska börja med att kontakta SYV på sin gymnasieskola.
  Det är inte elevens rättighet att läsa på mer en heltid, alltså att läsa utökat. Om rektor ser att eleven kommer ha svårt att klara läsa utökat, kommer rektor att säga Nej.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga