M

  Hej! Vilka kan se vad för betyg jag går ut med i nian? Kan mina framtida gymnasielärare se det? Om jag till exempel får underkänt i idrott i nian, kommer det att synas för min idrottslärare i gymnasiet?

  • Milla :

   Jag fick nu svar från en av gymnasieantagningskanslier som svarar så här: "kommunjurister sa att eftersom vi är en offentlig instans blir materialet som vi registrerar offentligt". alltså de betygen och övriga handlingar som hanteras av gymnasieantagningskanslier får begäras och det går inte, som regel, förbjuda att alla som vill får veta vad som står i dem... finns några fall då "sekretesslagen" gäller (t.ex om personen i fråga har hemliga uppgifter/dolt personnummer ... men det är sällsynt, speciellt, alltså.)
   Jag tänker också så här: Om idrottsläraren på gymnasiet frågar dig om vad du hade för betyg i idrott från grundskolan? Vad skulle du svara då? ... Skulle du svara: "Det vill jag inte uppge." eller ljuga och säga att du hade A i betyg? eller vad svarar du då? ... :) Ingen kan ju förbjuda att läraren frågar dig - så fundera på vad du kommer att i så fall svara. Mitt förslag är att vara ärlig och säga som det är.

  • Vägledare :

   Info på skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor är inte helt tydlig på punkten: om betygen från fristående grundskolorna jämställs - vad gäller bli "allmän handling" med betygen från kommunala skolor. Men i praktiken är det dock så att om gymnasielärare vill veta vilka betyg eleven hade på grundskolan, så får hen det (på något sätt är det alltid möjligt).

  • SYV-besökare : Slutbetyg är allmänna handlingar och kan därför lämnas ut. Vi skickar även slutbetygen till Stadsarkivet för arkivering. Hoppas det besvarar din fråga! vänliga hälsningar från SYV på en fristående grundskola. :)

  2 Svar

  Daniel SYV

  Hej M,

  betygen som man får på kommunala skolor är allmänna handlingar* ( i alla fall så vitt jag vet), så alla som vill har rätt att få veta vad för betygen du fick, men min erfarenhet är den att lärare på gymnasiet brukar inte vara intresserade av att veta vilka betyg på grundskolan eleverna hade.
  Försök skaffa dig så bra kunskaper och så höga betyg i alla ämnen du läser, inklusive i ämnet Idrott!

  Hälsingar
  D:
  P.S: *allmänna handlingar... Betygen satta av kommunala skolor i Sverige är allmänna handlingar. Dessa ska därför lämnas ut på begäran om det inte föreligger någon sekretess. I normalfallet föreligger ingen sekretess för betyg. Handlingarna innehållande betyg ska därför lämnas ut till dem som begär det.

  • :

   Hej, tack för svaret! Skolan som jag går på är inte kommunal, vad gäller då? Och är det någon skillnad om man får ett betyg E-A jämfört med om man får F?

  • Anna : Skillnaden mellan F och E i betyget från grundskolan är att med E får du + 10 betygspoäng. Betyget F ger "noll" betygspoäng, och E ger 10 betygspoäng. Betyget A ger 20 betygspoäng, så skillnaden mellan F och E är densamma som mellan E och A. Med högre betyg i fler ämnen är du mer konkurrenskraftig och kan lättare komma in på den gymnasial utbildning du vill gå!
  • Anna : ang. rätten att få ta del av betygen från en fristående grundskola - är en svår fråga som vi ska försöka få svar på (det är en fråga till en jurist mer än till SYV). Jag tänker så här: för att komma in på gymnasiet, konkurrerar du med "meritvärde"/betygspoängen från Slutbetyg från grundskolan och alla de uppgifter samlas hos gymnasieantagningskansliet (utan att veta vad du ha för betyg från grundskolan, kan inte gymnasieantagningskansliet behandla din ansökan om gymnasiet - de måste ju båda fastställa att du är behörig och sedan räkna fram ditt meritvärde/betygspoängen för konkurrens). Gymnasieantagningskanslierna agerar på uppdrag från SKR, Sveriges kommuner och regioner, så det är inte omöjligt att betygen blir "kommunala" även om de är från en fristående grundskola - i det avseende att de hanteras av ett kansli som agerar på uppdrag från "sveriges kommuner". En intressant fråga du ställer, vi ska definitivt försöka hitta svar på den och återkommer i så fall! Nu är det helg, så min forhoppning är att på måndag kan vi få svar. Vi ska i alla fall göra vårt bästa för att få svar. Jag blev faktiskt själv också nyfiken på vad som gäller i det fallet. Tack för en intressant fråga! :)
  • Julia :

   Fick svar från en av gymnasieantagningskanslier, som hänvisar till info på lawline.se/answers/begara-ut-betyg-som-utfardats-av-en-friskola och menar att när betygen från en fristående grundskola har överlämnats till kommunens hantering (gymnasieantagningen), då börjar även de omfatta av Offentlighetsprincipen och på så sätt jämställs på alla sätt (även det att de får lämnas ut på begäran) med grundskolebetygen från kommunala grundskolor.
   Och en av gymnasieskolor svarar så här: "Våra gymnasielärare kommer kunna se grundskolebetygen.
   Vi kan dock inte lämna ut något grundskolebetyg vid en extern förfrågan."

  Läs alla kommentarer
  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Betyg är en allmän handling och därför kan man inte neka att lämna ut betyget - på begäran (alltså om ngn vill få den info).

  Hittade nedanstående text som förklarar bra:

                   När det gäller betyg finns det emellertid redan nu en skyldighet för friskolans huvudman att överlämna slutbetyg som friskolan utfärdat till den kommun där skolan är belägen (lägeskommunen). Denna bestämmelse finns i 29 kap. 18 § skollagen. När friskolans huvudman överlämnat betygshandlingarna till kommunens stadsarkiv, som då övertar ansvaret för handlingarna, blir de allmänna handlingar (se 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen).

                   Man har alltså rätt att begära att få ut betyg som är utfärdade av en friskola. Undantagsfallet är om sekretess föreligger, vilket det normalt inte gör för betyg. Man ska vända dig till kommunens stadsarkiv för att ta del av betygen (se 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen).

  Alltså, är vår tolkning av reglerna sådan: om någon vill få info om vilka betyg du fick på en fristående grundskola, så har man rätt till det - efter den dagen då betygen har överlämnats till gymnasieantagningskansliet (pga de då blev en Allmän handling).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga