Ellinor

  Det finns två gymnasieskolor där jag bor som erbjuder el o energi. Ena erbjuder elteknik, den andra dator o kommunikation. Jag velar mellan vilken inriktning jag ska välja. Det lutar åt data. Men om jag skulle ändra mig under gymnasietiden. Jag vet att man inte blir elektriker efter data och kommunikation, men finns det någon möjlighet/sätt att utbilda sig till elektriker om man har läst iallafall de programgemensamma ämnena? Eller är det väldigt svårt att göra det? jag vill ogärna byta skola pga omständigheter. jag hoppas inte min fråga låter alltför konstig.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Ellinor; om du "velar" mellan två gymnasiala utbildningar, där en av dem är EE/Elteknik - då vill jag råda dig välja just EE/Elteknik; detta för att det är mycket lättare att omskola sig till Datatekniker/IT-tekniker-nätverkstekniker än till Elektriker.

  Elektriker - är både teoretiskt men även mycket praktiskt yrke där mycket praktik ingår i utbildningen och kan vara rätt så svårt att få praktikplats; utbildningen är rätt så dyr; komvux har få platser och måste prioritera "kortutbildade" alltså kommer man inte in på yrkesutb.Elektriker på komvux om man redan har 3-årig gymnasial utbildning "i bagaget". Känner till ett fall då en kille sökte 10 ggr. till komvux och ej kom in. Han hade sedan innan samhällsvetenskaplig gymnasial utbildning. Komvux svar på alla hans ansökningar var PLATSBRIST. Så länge det i Vuxenutbildningsförordningen står att "personer med kort tidigare utbildning hör till prioriterade målgrupper" så måste komvux ta in de mest-kortutbidade in först.. och sedan är platserna ofta slut.
  Data-tekniker är mer teoretisk utbildning och man kan både genom självstuider och på andra sätt lära sig på arbetsplatsen direkt... men som elektriker kan man inte få behörighet genom självstudier: man måste vara godkänd i vissa kurser + ha genomgått många timmars lärarledd praktik; Elektriker kan vara ett farligt yrke - man får inte göra fel och utsätta sig själv och andra för livsfara. Alltså, är mitt svar att det är mycket svårt att efter gymnasiet bli Elektriker, medan det är lättare ( i alla fall inte omöjligt) att bli datatekniker... svarar utifrån erfarenhet och kännedom om många "fall".
  vänligen
  Milla

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga