Farah
  Hej om jag har F i matte, och sen ska gå IM kan jag bli klar med IM en termin eller mindre för jag har inte så mycket o fixa i matten, och när jag blir färdig lika snabbt går det att söka gymnasium

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej,

  det finns olika IM:Introduktionsprogrammen

  IMA = Individuellt alternativ - här är studierna individuellt anpassade, utifrån elevens förutsättningar;

  IMV = Programinriktat val - här är tanken att eleven så snabbt som möjligt "fixar" de ämnena från grundskolan där hen ligger efter och går helt och hållet in i ordinarie gymnasieundervisning; eleven på IMV  läser från början av år1 tillsammans med en "vanlig klass" på ett nationellt program, och bara i det ämnet (eller de ämnena) där hen ligger efter från grundskolan får undervisning på grundskolenivå och sedan är tanken att eleven ska läsa ikapp och kan då ta gymnasieexamen tillsammans med sin klass.

  IMS = Språkintroduktion - här är studierna individuellt anpassade, utifrån elevens förutsättningar;

  och
  IMY = Yrkesintroduktion - här är tanken att man kan lära sig ett yrke och bli anställningsbar även utan gymnasiekompetens, men om eleven uppnått behörighet till gymnasiets nationella program och genom konkurrens kommer in på gymnasiets nationellt program senast det året hen fyller 19 år (för att sedan är det komvux som gäller), då kan eleven läsa ännu 3 år på ett nationellt program efter yrkesintroduktion. Då kurserna på de nationella programmen i år1 börjar när läsåret börjar, är det inte möjligt att påbörja gymnasial utbildning mitt i läsåret, utan man måste i så fall invänta nästa läsårets början.

  Jag rekommenderar i så fall att du läser IMV för det är just på det programmet som det är möjligt att klara av först grundskoleämnet (ämnena) där man ligger efter och genom att läsa ikapp uppfylla kraven för gymnasieexamen inom 3 år (utbildningstiden på gymnasiet blir på så sätt ej längre än för en elev som från början kom in på ett nationellt program), men det är tufft, för att du ska först fixa grundskolematten och sedan också uppfylla de vanliga kraven för examensbevis; du får på så sätt läsa mer än en "vanlig gymnasieelev" och det är inte så lätt. Du kommer behöva lägga mer tid på studierna än endast "heltid", 40 timmar/studievecka. Var beredd på att lägga mycket tid på studierna!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga