1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Emil! om det i ditt program ingår 2 kurser inom ämnet Moderna språk som obligatoriska då kan det i ditt examensbevis ingå 2 kurser inom samma moderna språk eller i olika språk, det är inte förbjudet att i examensbeviset ha betygen i t.ex Spanska 3 och i franska 1.
  Vilka kurser din gymnasieskola kan erbjuda dig att läsa - är en fråga till din gymnasieskola. Problemet kan ligga i hur schemat kommer att se ut. Franska 1 läses av eleverna i årskurs 1 (som oftast) och när eleverna börjar årskurs 2 då läser de ofta Franska 2... och om det är endast en elev i årskurs 2 som vill läsa franska 1 kan det bli så att den eleven har andra (för honom obligatoriska) kurser på samma tider som kursen franska 1 pågår... men ingen kan ju klona sig... t.ex om dina lektioner i svenska 2 eller i engelska 6 (som är obligatoriska för dig kurser) går på exakt samma tider som en grupp elever läser franska 1... då kan du ju inte delta i franska-lektionerna. Du kan inte skippa obligatoriska kurser.
  Alltså blir det en fråga om tur (att schemamässigt blir möjligt för dig att läsa franska). Gymnasieskolans uppgift är att ge eleverna möjlighet att läsa kurser så att de har möjlighet att uppfylla kraven för examensbevis. Ibland kan inte skolan uppfylla alla elevens önskemål; endast obligatoriska för programmet kurser måste erbjudas + de "valbara kurser" som skola kan erbjuda (med tanke på lärarbrist, schema-krockar mm).
  Prata med syv-en på din skola & lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga