2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Byta ut programgemensamt ämne kan man bara om rektor fattar beslut om individuellt anpassat program, men det beslutet kan fattas bara till slutet av åk2 och oftast bara om eleven byter program; syftet med individuellt anpassat program är att eleven ska inte läsa ett extra år på gymnasiet "i onödan".

  om du är i åk3 nu och inte får betyg i alla obligatoriska kurser, och där ingår det även programgemensamma ämnen, kommer du inte uppnå kraven för examensbevis. 

  • Ali Kan man byta ut en 50 p kurs(psykologi 2a) mot en 100p kurs(moderna språk 3)Går i samhällsvetenskapliga programmet åk 3.
  • Anna Jag skriver nu ett nytt svar till dig! :)
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  Du kan se i Programplanen för SA>>

  att Psykologi 2a är inriktningskurs på två av tre inriktningar på SA (den är inte inriktningskurs på inrikt.Samhällsvetenskap, men är det på de två andra inriktningar.

  Inriktningskurs kan man byta ut om man läser enligt rektors beslut om Individuellt anpassat program.

  Eller så får man "byta inriktning" och läsa inriktnig Samhällsvetenskap med samtliga kurser som ingår i den inriktningen.

  Bästa hälsningar

  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga