Fida 18 år

  Hej! Jag har endast läst spanska 1 och 2 på gymnasiet vilket betyder att jag inte får merit men jag undrar om man kan läsa spanska 3 och 4 på komvux och fortfarande få 1,5 meritpoäng?

  Om jag nu får läsa det, kommer spanska 1 och 2 inte räknas med i meritvärdet längre och bli ersatta av 3 och 4?

  För att klargöra så tänker jag inte söka mig in på en utbildning som kräver spanska 3 eller 4 och jag har endast ett meritpoäng just nu.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Fida,
  om du skaffar dig godkända betyg i moderna språk 3 och 4 efter det att du fick Examensbevis från gymnasiet, får du + 1.5 meritpoäng och med det höjer ditt meritvärde men endast i BII, kompletterings-urvalsgruppen.  OBS! betygen i mod.språk 3 och 4 kommer även räknas in i ditt jämförelsetal och med det blir höjningen mer eller mindre stor; du vinner mycket på att ha så höga betyg som möjligt även i mod.språk 3 och 4.
  Du prövas sedan både i BII och i BI.
  Men i BI, direktgruppen, kommer du fortfarande prövas med det lägre meritvärde som du får på dina betyg som ingår i ditt examensbevis från gymnasiet.
  På vilket sätt du skaffar dig godkända betyg (genom att läsa kurserna på komvux eller genom prövningar) spelar i detta fallet ingen roll. Gymnasiala kurser på komvux söker du läsa i den kommunen där du är folkbokförd. Prövningar kan de som inte är gymnasieelever söka i hela Sverige. Till prövning förbereder man sig på egen hand.
  Om du söker gymnasial kurs på komvux i en kommun där du inte är folkbokförd, kommer din kommun få en fråga om din kommun vill betala för din utbildningsplats till den kommunen där du söker. Det är fritt fram för din kommun att svara Nej, vilket också sker - för det mesta. Det är dyrare för din kommun att betala till en annan kommun än att själv ge dig utbildningsplats. 
  Du skriver i din fråga att du frågade "din SYV" men är det en SYV på komvux i din kommun eller en SYV på din gymnasieskola? Vilken SYV som är "din SYV"? Du får gärna visa mitt svar till "din SYV". :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga