1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  förskollärarprogrammet leder till förskollärarexamen; med förskollärarexamen kan man ansöka om legitimation hos skolverket. Allt fler kommuner väljer att besluta anställa på "fastanställning" på förskolorna endast legitimerade förskollärare och barnskötare och förskollärare utan legitimation kan i så fall endast få timmar vid behov eller vikariat, ej fastanställning (med "fastanställning" menar jag här tillsvidare, på heltid med fast månadslön). Alltså, om man vill jobba på en förskola eller i en förskoleklass ("6-års verksamhet") bör man satsa på att utbilda sig till Förskollärare.
  Vad gäller examen från programmet i Offentlig förvaltning... En sådan examen kan öppna dörrar till en rad olika karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Nedan kan du se några exempel på yrkesroller som personer med en examen i Offentlig förvaltning kan ha:

  Offentlig förvaltare/administratör: Rollen som offentlig förvaltare eller administratör innebär att hantera och genomföra olika administrativa uppgifter inom den offentliga sektorn. Det kan inkludera allt från att hantera budgetar och resurser till att koordinera projekt. Kika gärna på framtid.se/yrke/administratör

  Policyanalytiker: Policyanalytiker analyserar och utvärderar offentlig politik och lagstiftning för att identifiera problem, utforma lösningar och göra rekommendationer till beslutsfattare inom den offentliga sektorn.

  Projektledare inom offentlig sektor: Som projektledare inom den offentliga sektorn ansvarar du för att planera, organisera och genomföra olika projekt och initiativ. Det kan inkludera allt från infrastrukturprojekt till sociala program. Kika gärna på framtid.se/yrke/projektledare

  Kommunikations- och informationsansvarig: Inom den offentliga sektorn behövs också personer med kunskaper i kommunikation och information för att kommunicera med allmänheten, hantera mediefrågor och sprida information om offentliga tjänster och program. Kika gärna på framtid.se/yrke/kommunikatör och framtid.se/yrke/informatör

  Konsult inom offentlig sektor: Vissa personer med en examen i Offentlig förvaltning väljer att arbeta som konsulter och erbjuder sina kunskaper och expertis till offentliga organisationer för att hjälpa dem att förbättra sin verksamhet och uppnå sina mål. Kika gärna på framtid.se/yrke/konsult

  Forskare inom offentlig politik och förvaltning: En del personer med en examen i Offentlig förvaltning väljer att fortsätta sin akademiska karriär genom att läsa på avancerad nivå (magister- eller masterprogrammet) och söka sedan vidarestudier på forskarnivå för att på sikt kunna bedriva forskning inom områden som offentlig politik, förvaltning och samhällsvetenskap. Kika gärna på framtid.se/yrke/forskare

  Internationell karriär: Med en examen i Offentlig förvaltning kan du också överväga att söka arbete inom internationella organisationer, biståndsorganisationer eller diplomatiska missioner där kunskaper om offentlig förvaltning och politik är efterfrågade. Kika gärna på framtid.se/FN-jobb och framtid.se/EU-jobb

  Dessa är bara några exempel på karriärmöjligheter för personer med en examen i Offentlig förvaltning. Det är viktigt att undersöka olika branscher och arbetsgivare för att hitta det som bäst matchar dina intressen och mål.
  ******************
  Med de stora skillnaden i utbildningarnas innehåll så kan man dock ändå hitta ett antal exempel på att de som har examen från förskollärarprogrammet och från programmet i offentlig förvaltning jobbar på samma arbetsplatser med identiska eller mycket liknande arbetsuppgifter och uppbär samma lön... De exempel hittar man inom t.ex följande yrkesroller: FolkbokföringshandläggareArbetsförmedlareUtredare på FK och Studiestödsutredare på CSN

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen!
  Utbildning i samhällsanalys och offentlig förvaltning kan leda till liknande typer av jobb, men det finns också skillnader mellan dem i bl a i hur stor grad de examina kan vara gångbara på arbetsmarknaden. Dessutom kan det finnas skillnader beroende på om du har studerat sociologi eller statskunskap. Här är några tankar kring det:

  Utbildning i samhällsanalys vs. offentlig förvaltning: Båda dessa utbildningar fokuserar på samhällsvetenskapliga ämnen och kan leda till jobb inom den offentliga sektorn, icke-vinstdrivande organisationer eller konsultföretag. Utbildningen i samhällsanalys kan vara mer inriktad på analys och forskning av samhällsfenomen och politik, medan offentlig förvaltning kan ha en tydligare inriktning på att förstå och administrera offentliga organisationer och tjänster.

  Sociologi vs. Statskunskap: Skillnaden mellan att studera sociologi och statskunskap kan påverka vilka typer av jobb du är mest lämpad för och hur arbetsgivare kan uppfatta din utbildning. Sociologi fokuserar mer på studier av samhället, sociala relationer och samhällsfenomen på en bredare nivå, medan statskunskap fokuserar mer på politiska system, institutioner och politiskt beteende. Båda dessa ämnen kan vara relevanta för jobb inom offentlig förvaltning och samhällsanalys, men statskunskap kan vara mer direkt relaterat till politik och styrning, medan sociologi kan ge en djupare förståelse för samhällsstrukturer och dynamik.

  När det gäller vilken utbildning som är mest fördelaktig på arbetsmarknaden beror det ofta på vilka specifika roller och branscher du är intresserad av att arbeta inom, samt vad arbetsgivare värdesätter. Ibland kan det vara viktigt att ha en kombination av både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet eller specialiserade färdigheter för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

  Det kan vara användbart att undersöka och jämföra olika utbildningsprogram, prata med studievägledare som jobbar specifikt med de utbildningar som du är intresserad av, med alumner eller yrkesverksamma inom branschen, och överväga vilka specifika färdigheter och kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden när du fattar ditt beslut. Och kom ihåg att praktik, extracurricular aktiviteter och nätverksbyggande kan också spela en viktig roll i att förbättra dina anställningsmöjligheter, och detta oavsett din valda utbildningsväg.

  • Elev :

   Milla, så vad jag förstår av ditt svar leder utbildningarna oftast till liknande jobb? Dock med lite skillnad då förvaltningen ger bredare möjligheter där du gav några förslag. Idag är jag redan utbildad förskollärare, men är osäker på om det känns rätt. Skulle det löna sig med ytterligare en utbildning i förvaltning eller leder det ändå till liknande yrken? Velar fram och tillbaka varje dag om jag ska studera förvaltning eller inte och har så svårt att bestämma mig. Yrken som är av intresse är rekrytering, syv, handläggare/administratör inom olika offentliga verksamheter, lön.

  • Milla :

   Sök till offentlig förvaltning, se om du kommer in (det går alltid att tacka Nej till erbjuden studieplats); du kan samtidigt även söka till andra utbildningar; titta t.ex vad som finns inom utbud på yrkeshögskolorna: exempel yhguiden.se/utbildning/affarshogskolan/lonekonsult-med-digital-kompetens

  • Elev : Undrar även om samhällsanalys leder till samma typ av jobb som offentlig förvaltning eller har det betydelse på arbetsmarknaden om man läst sociologi vs. Statskunskap?
  • Milla : Jag kommer nu utöka mitt tidigare svar till dig, se ovan.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga