1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Nej, det tror jag inte är möjligt.
  Eftersom kursen naturkunskap 2 innehåller delar av kurser fysik1a, kemi1 och biologi1, då blir det en "total överlappning" alltså de 100poäng som nk2 ger finns redan spridda på de tre andra naturvetenskapliga kurser. Beslut i den frågan kommer ligga hos rektorn på komvux (om du läser mot examensbevis från komvux). Jag skulle inte godkänna detta.

  Det skulle i så fall bli som om samma kurs ingår i samma examensbevis två gånger, och det är inte OK.
  Jag blir extremt förvånad om någon rektor godkänner att alla de kurserna skulle tas in i examensbevis samtidigt.
  Vi på FRåGA SYV utfärdar inte examensbevis. Som SYV skulle jag inte sätta in i planeringen nk2 och de tre natur.vet.kurser som du nämner i din fråga. Detta för att det är en överlappning (dessutom en total sådan). Om endast kemi1 och nk2 --- eller biologi1 och nk2 skulle ingå i samma examensbevis (alltså inte de andra två naturvet.kurserna) då blir jag inte speciellt förvånad, för att sådant förekommer (om rektor gjorde bedömning att det är OK).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga