1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Om jag förstår dig rätt, så har du i ditt examensbevis från gymnasiet betyget i kursen Matematik 5 och du vill få högre betyg i den kursen för att höja ditt snittbetyg/jämförelsetal.
  Till svenska högskole-universitetsutbildningar konkurrerar man med sitt Meritvärde (summan av snittbetyget + meritpoängen). I snittbetyget (som kallas för jämförelsetal) räknas in alla kurser från examensbeviset, förutom betyget i gymnasiearbete. För kurser markerade med "U" gäller särskilda regler. U-markering har man i sitt examensbevis om man läste utökat program. 
  Höjer du betyget i matematik 5, då höjer du ditt snittbetyg/jämförelsetal och med det höjer du också ditt meritvärde och kommer ha bättre konkurrens-läge inför ansökningar till svenska högskole-universitetsutbildningar. Och att den kursen inte är obligatorisk spelar i detta fallet ingen roll.

  Studie- och yrkesvägledare
  • studerande : Tack för det snabba svaret! Det svarade på min fråga:)
  • Milla : Så bra! Vi på fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga