1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Ximena!
  det är svårt att höja grundskolebetygen efter det att de är "satta". Teoretiskt sett, kan man göra det via prövningar. Att man anmäler sig till en prövning (500kr per prövning) betyder inte att man får högre betyg. Man kan t o m få lägre betyg, men då gäller ändå de högre betygen. Har man flera betyg i samma kurs eller ämne då gäller det Högre betyget.
  Till prövningar förbereder man sig på egen hand (genom självstudier eller med en privat lärare).
  Du kan ringa till skolverket och diskutera det som din fråga gäller, tel.nr 08-52733200. Jag har nu pratat i telefon med en sakkunnig som säger så här: eleven får vända sig till vilken grundskola hen vill (behöver inte vara den skola där hen tidigare läst och fått betygen); tidpunkt för prövningen bestämmer skola. Avgift får inte tas om eleven i samma grundskoleämne har F som betyg i sitt slutbetyg från grundskolan, och i andra fall får avgift uppgå till max 500kr. Hen sa dock också att i "vissa kommuner" kan grundskolorna hänvisa till utbildningsförvaltningen för info om hur, när och var man anmäler sig till prövningar i grundskolekurser, och i andra kommuner kan en enskild grundskola själv ta emot anmälan.
  Prövningen går till så här: skriftlig del som sedan rättas av läraren och sedan en muntlig del där frågorna skrivs av läraren utifrån de svar eleven gav på den skriftliga delen, det är alltså unika frågor som inte går att på förhand få reda på vilka de blir. I fysik och kemi brukar även laboration-delen ingå i prövningen, blir alltså 3 delar. Processen för att genomföra en prövning brukar ta minst en månad.

  Tips! jag vill råda din son att söka till alla skolor inom pendlingsavstånd som erbjuder rätt program och inriktning. Om han kommer in på rätt utbildning men på "fel skola" kan har senare försöka byta skola. Det är lättare att byta skola om man på "fel skola" går samma utbildning: alltså samma program och inriktning. Platserna på gymnasiet (i alla fall några få) brukar befrias pga avhopp. Det kan dock på förhand inte garanteras att någon ledig plats uppstår. Om ledig plats uppstår kan det även uppstå konkurrens om den platsen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga