1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Svenska högskoleutbildningar i ekonomi kräver godkänt betyg i matematik 3 (3b eller 3c) och många basår kräver också att man innan basåret har godkänt betyg i matematik 3. Det kan finnas basår på universitetsnivå som kräver matte 2 och då läser man matte 3 och 4 (ibland också matte 5) inom basåret. På de tekniska basår läser man också fysik1a och 2 och kemi1 (ibland också kemi2); på de naturvetenskapliga basår läser man även biologi 1 och 2. Inför utbildningar i ekonomi behöver du inte fysik, kemi eller biologi så varför vill du läsa (förutom matte) även kemi, fysik och biologi?
  Läs matematik 3b på komvux eller på en folkhögskola eller skaffa dig kunskaperna genom självstudier och gör prövning. Om du för övrigt är behörig, kommer du sedan delta i konkurrensen om utbildningsplats till ekonomiutbildningar på högskolenivå. 

  Samtidigt kan du också söka till många olika yrkeshögskoleutbildningar. Den vägen blir du troligtvis inte auktoriserad revisor (för att så vitt jag vet krävs en akademisk, alltså universitetsutbldning, á minst 3 år inom område Ekonomi, som en del av kraven på vägen mot att kunna bli auktoriserad revisor, men det är bara början för att sedan krävs det mycket mer än endast 3-årig universitetsutbildning i ekonomi. 
  För att i Sverige bli auktoriserad revisor gäller, så vitt jag vet, följande: För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt 6 år samt därefter avlagt ett prov. Den teoretiska utbildningen görs på universitet eller högskola och ska pågå under minst 3 år. Den praktiska utbildningen sker under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor och även den ska pågå under minst 3 år.

  För mer information om vilka krav som ställs för att kunna få auktorisation, läs på Revisorsinspektionens hemsida samt på hemsidan för Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare - www.far.se

  Om du tänker på någon sort "platsgaranti" efter basåret, så är det så att platsgaranti ges inte på de mest populära utbildningar, utan man blir i så fall "placerad" på en utbildning där sökande tryck är mindre och många ggr dit där det ändå står tomma platser, så alla behöriga sökande skulle ändå komma in där. Går du naturvetenskapligt basår eller tekniskt basår så är det ju naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar som det kan ges platsgaranti för, inte utbildningar i ekonomi. Du vill ju bli revisor, så varför vill du läsa fysik, kemi, biologi och mycket mer matematik än endast matematik 3? Är man inte godkänt i alla kurser som ingår i basåret, lär man inte kunna utnyttja platsgarantin. 
  Jämför: på komvux kan du läsa matte 3b på fem veckor på heltid, eller på halvtid - på 10 veckor, eller på 25% av studietakt - på 20 veckor. Du slipper läsa fysik, kemi och biologi + mycket mer matte än vad ekonomiutbildningarna kräver, men om du vill söka till något basår, så är det din rättighet. Se på utbildningens webbplats vilka kurser som ingår och om de lovar någon sort platsgaranti efter basåret.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga