Nara 18 år
  Hej!
  Jag har nyligen tagit sommarlov och ska börja 2an. Jag går i naturvetenskapslinjen och har haft det stressigt detta året. Jag har därför fått lägre betyg i mina kurser än vad jag förväntat mig, exempelvis fick jag C på matte 2c. Därför undrar jag ifall jag kan tenta av några av mina föregående kurser under sommarlovet och komplettera dem. Hört att det kostar 500 kr och jag är redo att betala för det, men har inte förstått självaste processen. Så skulle du också kunna förklara processen samt reglerna?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Nara,

  prövningsavgift är 500 kr, ja (än så länge i alla fall) men som gymnasieelev har du rätt att göra prövningar endast i 2 fall: om du fick F-betyg eller om en obligatorisk kurs ej kan erbjudas läsa (t.ex pga lärare saknas). Om du har godkända betyg, har du inte rätt att göra prövningar medan du är gymnasieelev.
  Efter årskurs 3 - när du får ut ditt examensbevis eller studiebevis, kommer du ha rätt att göra prövningar (detta om inte reglerna ändras under tiden).

  Under sommarlovet kan du bedriva självstudier för att kunna få högre betyg i de kurser som du ska läsa framöver. i matte finns det är en mycket bra sida - www.matteboken.se - det är gratis att använda Matteboken.se

  Om alla elever som vill, under gymnasie-tiden, höja sina betyg från t.ex C till B eller A fick göra det på sommarloven, kunde då lärare inte ha någon semester. Sedan skulle väldigt många fått det högsta meritvärde som man kan få, 22,5 och då fick man lotta ut platser på de populära utbildningar pga antal sökande som har högsta möjliga betyg är fler än antal studieplatser.

  Ännu ett alternativ för dig är att träna på Högskoleprovet och göra högskoleprovet så många ggr du hinner och orkar. Avgift för högskoleprovet är lägre än för en prövning (450kr betalar man när man anmäler sig till högskoleprovet). Nästa högskoleprovstillfälle blir den 20 oktober 2019. Högskoleprovet skrivs i Sverige två ggr om året (på en lördag under våren; och på en söndag - under hösten). Anmälan till höstens-prov görs under perioden 15 augusti - 2 september 2019 på studera.nu/hogskoleprov/Anmalan.

  ang. prövningar i matte-kurser
  Efter gymnasiet ska du kunna (i fall reglerna förblir som de är nu) göra prövningar i Matematik 1a, 2a och 3b - som är lättare att få högre betyg i (på grund av att a-spåret i matte är den enklaste; och b-spår är enklare än c-spår) och betyget i matematik 1a kommer räknas in i stället för matematik 1c som finns i ditt examensbevis; och på samma sätt - kommer betyget i matte 2a räknas in i stället för matte2c-betyget; och betyget i matte 3b kan räknas in i stället för 3c-betyget.
  I självaste dokumentet EXAMENSBEVIS kommer inget att ändras, men Antagning.se (som administrerar antagning till svenska högskoleutbildningar) kommer räkna in betygen i matte på samma nivå men i enklare spår (om du skaffar dig de betygen) i stället för de matte-betygen som kommer finnas i ditt examensbevis. På så sätt kan man höja jämförelsetal.
  Exempel: om du får A betyg i matte 2a (genom prövning efter gymnasiet) och du idag har C betyg i matte 2c, kommer ditt jämförelsetal höjas med + 0.2 (det blir dock exakt samma höjning om du får A betyg i matte 2c, men det är lättare att få högre betyg i a-spåret).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga