salma
  Hej!

  Jag har tänkt att börja Ib, men undrar om man måste ta moderna språk (spanska, tyska och franska) Det är inte mina starka sidor, och jag tror det skulle ta ner mig i poäng.
  • Anna : Enligt svar från IB DP Coordinator på Sven Eriksonsgymnasiet - är inte Moderna språk obligatoriska på IB på den skolan.

  4 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det bästa råder jag kan ge dig är att du vänder dig direkt till den gymnasieskola där du vill läsa IB-programmet och frågar om du kan på IB på deras skola slippa läsa moderna språk. OBS! Undervisning på IB är på engelska.
  Vänligen
  Julia syv

  Hej igen, fick nu svar från IB-coordinator. Var god läs nedan:

  Elever på IB kan läsa moderna språk om de vill. Men det finns ingen som är tvungen.
  Alla elever måste läsa minst två språk (av de sex valda ämnen). Elever måste läsa ett första språk (oftast Svenska eller Engelska, modersmål är möjligt) och ett andra språk, och det kan var Engelska, Svenska, Franska eller Spanska på olika nivåer.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm svarade så här:

  man måste läsa språk på IB, men det kan vara svenska och engelska om man inte vill läsa ett ytterligare språk.
  Du kan läsa mer här: https://engelskagymnasiet.se/programmes/international-baccalaureate-program

  Best wishes / Med vänlig hälsning
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

  SYV-besökare SYV

  Hej, på Torsbergsgymnasiet >> gäller följande:
  Under förberedelseåret fortsätter man läsa det moderna språk man läste i grundskolan. OM man är nyhitkommen och kämpar med t ex svenskan så kan lärarna i klassen bestämma att man inte ska läsa sitt moderna språk utan använda de timmarna till att läsa mer svenska.

  För mer info kring IB kan man gå in på Ibo.org samt mer i detalj - på Torsbergsgymnasiets hemsida.

  Sannarpsgymnasiet >> i Halmstad gäller följande:

  På IB-programmet läser eleverna moderna språk i PreDP, alltså det första, förberedande, året. På själva programmet, alltså i årskurs 2 och 3, läser de endast svenska och engelska som språk. Så nej, det är inte obligatoriskt.
   
  Kind regards/ Vänliga hälsningar
  Sannarpsgymnasiet, Halmstad

  Malmö Borgarskola svarar så här:

  På IB (alltså inte PreDP/åk 10) måste man läsa 2 språk: engelska samt ditt modersmål eller ett modernt språk. I grupp 1 läser man ”Literature" i sitt modersmål (svenska eller engelska) och i grupp 2 läser man "Language Acquisition" (engelska eller ett modernt språk). Man kan även välja att ha två grupp 1 ämnen (alltså både engelska och svenska ”Lit.”). Har man ett annat modersmål kan man välja att läsa ”Self-taught Literature" på Standard Level men detta gör man utan lärare men med handledare (som inte kan språket men vet vad som måste göras inom ramen för kursen).

  På PreDp, som alla IB diploma programmes i Sverige har, ska man dock ha ett modern language om ett sådant har studerats innan. Har man dock bara har engelska pga att man kommer från ett skolsystem där man inte behövde ett modern language, så kan undantag göras och då ska eleven läsa nybörjarsvenska hos oss. Om man har engelska och ett annat språk (t.ex. Arabiska), så tar man arabiska som modersmål, samt engelska och nybörjarsvenska eller modern language på nybörjarnivå.

  Olika skolor kan dock ha olika regler angående PreDP, men inom ramen för IB så måste alla ha två språk, dock inte moden language.

  Söderportgymnasiet >>i Kristianstad svarar så här:
  Det är obligatoriskt att läsa Moderna språk i åk 1 hos oss , Prediploma year eller åk 10.
  De två IB-åren KAN man välja att läsa tyska eller kinesiska men det är inte obligatoriskt.

  International-school-of-helsingborg svarar så här:
  A student needs to take two languages to earn the IB Diploma. At least one language in Group 1 (Language and Literature), and one language in Group 2 (Language Acquisition) if they do not take two languages in Group 1.
   
  Group 1 languages are for students who are proficient readers, writers and speakers of a language. Group 2 languages are comprised of languages—the most common in Sweden being English, Swedish, Spanish, French, and German—in which the student has good capability in reading, writing and speaking. However, a student can take Spanish and Swedish as what is called ab initio. For that course, there is no pre-requisite ability.
   
  Schools can offer a combination of languages as they see fit, as long as they offer at least one language in Group 1 and one in Group 2.
   
  Kind regards

  Katedralskolan i Lund >> svarar så här:

  Det ingår i åk 1 (Pre-DP) . Men man behöver inte fortsätta med det språk man läst i grundskolan, vi kan erbjuda nybörjarspråk som exempelvis italienska 1.
   
  I särskilda fall kan vi reducera bort språket.
   
  Med vänlig hälsning
   

  Saga SYV

  IB Diploma Programme requires the study of 2 languages, one as a mother tongue and a second one either a second mother tongue or the learning of another language. That one can be any modern tongue, in our case including Swedish A or B and English A or B (but English for schools that have their curriculum taught in English like ours, cannot be at beginner nor intermediate level).

  I hope this answers your question.

  Have a nice day.

  Warm regards

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga