Dave

  Hej! Jag har tittat efter utbildningar för lärare i SO-ämnen, och har hittat utbildningar med utbildning två eller tre av de fyra SO-ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Jag undrar då om man med en utbildning på t.ex. geografi och historia för högstadiet även kan vara lärare för samhällskunskap och religion. För jag minns att när jag gick i grundskolan hade vi en SO-lärare som lärde ut i samtliga SO-ämnen och inte bara vissa specifika. Och jag tror många andra skolor har liknande system.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej DAVE!
  det är inte säkert att er lärare var behörig i alla de fyra ämnen. Det är mycket möjligt att hen var behörig i 2 eller 3 av ämnena men undervisade även i ett ämne där hen saknade formell behörighet. Det är rätt vanligt att det blir så (mest pga lärarbrist).
  Att bli behörig i alla fyra SO-ämnena skulle ta lång tid. Lärare på högstadiet är oftast behöriga i 3 ämnen. givetvis går det att bli behörig i alla fyra, om man är beredd att lägga tid som krävs och kanske t o m tvingas läsa viss tid utan studiemedel.
  Studiemedel (utbetalningar från CSN) är begränsad på eftergymnasial nivå till max 6 år. Om det skulle ta längre tid att läsa till den behörighet man vill uppnå, måste man på förhand planera hur man ska försörja sig.
  Sedan kan även andra möjligheter finnas, t.ex lärare som jobbar i några år och undervisar i de ämnen där de saknar formell behörighet kan ibland få hjälp att uppnå behörighet - genom olika projekt för verksamma lärare.
  Mitt råd till dig är att du söker till de lärarprogrammen som mest liknar det du vill uppnå och att du under utbildningstiden pratar med studievägledare på lärarhögskolan och kanske vid sidan av ditt program läser kurser i det ämnet som du saknar inom ditt program - så kanske du kan mot slutet av lärarprogrammet uppnå kraven och få legitimation i alla 4 SO-ämnen. Det är dock tufft att läsa på mer än heltid och man får ej mer i studiemedel, även om man läser på mer än 100%.
  Något program som skulle utbilda till att bli lärare i alla 4 SO-ämnen tror jag inte finns. Men se utbud på www.studera.nu och prata med studievägledare på lärarhögskolorna. Lycka till!
  Hör av dig gärna och berätta vad du fick veta från studievägledare på lärarhögskolorna eller om du själv hittar ngt som skulle motsäga det jag svarar nu. Vi på FRåGA SYV vill också lära oss mera!

  Annars så är följande som gäller: för att i Sverige bli "behörig lärare" krävs lärarlegitimation. Den utfärdas för vissa ämnen och vissa "åldersgrupper", t.ex om man är behörig lärare för grundskolan, så är man inte det för gymnasiet (men tvärtom är OK, alltså en behörig gymnasielärare har behörighet att undervisa i samma ämnen på högstadiet, åren 7-9 på grundskolan). Tidigare kunde ledning för en skola besluta om att en viss lärare fick "lokal behörighet" alltså blev hen behörig på just den skolan, men det var innan lärarleg.infördes. Det är möjligt att sådana tidigare införda "lokala behörigheter" gäller fortfarande men om den sådan lärare vill byta arbetsgivare, så förlorar hen den "lokala behörigheten" men hur som helst så är det nu lärarlegitimation som gäller och det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimationer.
  Varför jag skriver även om de "lokala behörigheter"- för att den läraren som du skriver om i din fråga kanske kunde säga att hen är behörig lärare i alla fyra ämnen, pga hen fick en sådan "lokal behörighet" beviljad (med detta gällde, som sagt, innan lärarleg.infördes). Så, för dig gäller det att få behörighet och legitimation i de ämnen du kan + fundera på att utöka legitimationen senare (vilket är möjligt: både genom fler studier på högskolenivå och genom att under längre tid undervisa i ämnen i vilka man är obehörig... här finns det inga garantier, men det har hänt att skolverket utökade lärarleg.om man undervisade i ngt ämne i t.ex 10 år...här gäller det en bedömning som skolverket gör, och både reglerna och praxis kan ändras över tid).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga