1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Tror tyvärr inte någon IB-gymnasieskola kommer ta in en elev som är över 20 år gammal (detta på grund av att skolan kommer inte få någon kompensation från svenska staten och kommer i så fall behöva ge utbildning "gratis", som välgörenhet... vilket jag är mycket tveksam till att skolorna kan eller vill göra). Du får givetvis fråga på IB-skolorna men jag tror att du får nej, det går inte!- som svar, tyvärr.

  Det är inte förbjudet att komvux, eller folkhögskolorna skulle erbjuda läsa gymnasiala kurser med andra undervisningsspråk än svenska, men det förekommer i praktiken, tyvärr, inte  - i alla fall känner vi inte till var det skulle förekomma. Men du får gärna kika på de Allmänna kurserna på folkhögskolorna som ligger på gymnasial nivå: listan finns på folkhögskolornas gemensam webbplats www.folkhogskola.nu och det kan inte uteslutas att någon folkhögskola skulle erbjuda läsa med en annan undervisningsspråk än svenska, t.ex med undervisningsspråk Engelska.
  Det finns också utbildningar på folkhögskolorna som är Allmänna kurser SAS, svenska som andraspråk - och jag sorterade ut en lista på cirka 25 sådana kurser på folkhogskola.nu/sok-kurser/internationellt--sprak/invandrarkurser--kurser-for-nya-svenskar

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga