Elif Sidar

  Hej Min kompis studerar på läkarprogrammet utomlands. Hon vill fortsätta studera här i Sverige antingen det sista året genom Erasmus eller hon vill komma hit efter avslutat universitetexamen. Har hon rätt då fortsätta utbildningen här som AT- läkare eller ST- läkare strax efter att få avslutat universitetexamen? Vad bör göras? Är der skillnad från land till land? Tack på förhand

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Elif!
  det är ganska stor skillnad på att ha avslutat sin utbildning och fått ut läkarexamen - och att inte ha gjort det. Enligt min erfarenhet är det mycket bättre att ha en examen med sig när man flyttar till Sverige (jämfört med att ha icke-avslutad högre utbildning). Vissa kompletteringar kommer troligtvis behövas; det får man svar från socialstyrelsen om, när man har skickat in sina dokument inklusive läkarexamen.
  Om man har läkarexamen från ett annat land inom EU eller EES, se information på socialstyrelsen.se/specialistkompetens/utbildad-inom-euees/lakare-utbildad-inom-eu-eller-ees
  Och om man har läkarexamen från ett land utanför EU eller EES - se här: socialstyrelsen.se/specialistkompetens/utbildad-utanfor-euees/specialistkompetens-lakare-utbildad-utanfor-eu-eller-ees

  Har man däremot när man kommer för att bo i Sverige inte avslutat sin läkarutbildning, kan man behöva konkurrera om plats på läkarprogrammet på ett svenskt lärosäte (alltså söka till första året) och sedan om man blir Antagen - ansöka om Tillgodoräknande av tidigare utbildning och får sedan svar om man kan hoppa över vissa delar av programmet eller inte. Man kan kanske behöva läsa om hela läkarprogrammet. OBS! läkarprogrammet ges i Sverige endast på svenska, alltså undervisningsspråk är svenska, så man måste kunna svenska mycket bra (miniminivå i svenska för att läsa på de svenska lärosätena är godkänt betyg i SAS 3, alltså tredje gymnasiekurs i svenska eller att med godkänt resultat klarat ett mycket svårt TiSUS-test).

  ang. utbyte mellan universitet i olika länder - bör personen som studerar utomlands söka information på sitt lärosäte (sitt universitet); fråga om det finns möjlighet att genom utbyte läsa en del av läkarprogrammet i Sverige (men jag tvivlar att det är möjligt, bl.a för att undervisningsspråk är svenska och de som läser på universiteten utomlands kan sällan mycket bra svenska); en annan anledning till varför jag har svårt att tro att man genom utbyte skulle kunna läsa en del av läkarprogrammet i Sverige är att upplägg av läkarprogram skiljer sig mellan olika länder. Men fråga gärna på det universitetet utomlands där din kompis läser. Du får också gärna kontakta studievägledare på de svenska lärosätena där läkarprogrammet ges. Det kan inte uteslutas att något tillfälligt projekt skulle komma till, eller någon "speciallösning" av något slag, men som regel gäller det som jag svarade här, ovan.

  Ang.AT- och ST-tjänstgöring
  Läs gärna om förändringar i den svenska läkarutbildningen som införs från hösten 2021. AT-tjänstgöring kommer att ersättas av 1-årig Bas-tjänstgöring. Det finns en kort sammanfattning i stycket UTBILDNING på framtid.se/AT-läkare
  Du får också gärna kika på framtid.se/ST-läkare.
  Hälsningar
  D:

  • Elif Sidar : Hej, tack så mycket
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga