1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  vi fick en kort tid sedan svar från en sakkunnig som lyder:
  "Tandsköterska är idag varken en legitimerad yrkeskår eller en ”skyddad” yrkestitel.
  Detta gäller även för så kallade specialisttandsköterskor.
  Men….
  I Sverige har vi idag 9 odontologiska specialiteter och för fler och fler av specialiteterna finns det idag (uppgift från november 2020) tämligen avancerade fortbildningar för tandsköterskor. T.ex inom oral protetik där Folktandvården i Uppsala har drivit och troligen fortfarande driver en fortbildning för tandsköterskor som leder fram till ett kursbevis för det man kallar specialisttandsköterska inom just oral protetik.
  Jag vet också att man även inom ämnesområdena pedodonti och parodontologi arbetar med att ta fram fortbildningar som kommer att leda fram till kursbevis inom dessa områden.
   
  Yrkestiteln för en tandsköterska med genomgången fortbildning inom en odontologisk specialitet är dock fortfarande tandsköterska samtidigt som det finns önskemål och krafter från olika håll som vill kalla dessa tandsköterskor med fortbildning och anställning inom specialisttandvården för just specialisttandsköterskor."

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga