Bruk

  Hej! Jag funderar på om man efter man läst Apotekarprogramet har möjlighet att ta ut en lärarexamen inom bio/kemi efter pedagogisk komplettering? Läst tidigare att om man läst 90 hp i ett relevant ämne kan man efter komplettering få examen, men gäller det även apotekare? Kanske udda fråga, men tacksam för svar. Mvh Bruk Yigzaw

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej, tror tyvärr inte på den möjligheten, därför att man inom apotekarprogrammet inte (i alla fall hur det ser nu) "ren kemi" eller "ren biologi" utan kurserna är "vinklade-inriktade" på t.ex just Läkemedel; om vi tar och kikar på

  Kurser inom Apotekarprogrammet:

  År 1
  Grundläggande farmaceutisk vetenskap, 2,5 hp
  Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert, 1 hp
  Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 14,5 hp
  Farmaceutisk cellbiologi, 11 hp
  Infektionsbiologi, 9 hp
  Biofysikalisk kemi med matematik, 9 hp
  Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 9 hp
  Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation, 4 hp

  År 2
  Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi, 8,5 hp
  Fysiologi, 7,5 hp
  Farmakologi, 11 hp
  Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter, 3 hp
  Läkemedelskemi, 6 hp
  Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7 hp
  Farmakokinetik och farmakodynamik, 9 hp
  Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet, 5 hp
  Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning, 3 hp

  År 3
  Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, 8 hp
  Farmaceutisk fysikalisk kemi, 6,5 hp
  Galenisk farmaci I, 7 hp
  Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 5,5 hp
  Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet, 3 hp
  Tillämpad apoteksfarmaci I (verksamhetsförlagd utbildning), 15 hp
  Farmakoterapi, 6 hp
  Farmakognosi, 6 hp
  Professionell utveckling 6: Apotekare - läkemedelsrådgivare till patient och samhälle, 3 hp

  År 4
  Farmaceutisk bioteknik med immunologi, 5,5 hp
  Tillämpad läkemedelskemi, 6 hp
  Läkemedelsanalys, 9,5 hp
  Galenisk farmaci II, 7 hp
  Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel, 2 hp
  Valbara kurser, 30 hp

  År 5
  Fördjupningsprojekt, 30 hp
  Fördjupad läkemedelsanvändning, 5 hp
  Tillämpad apoteksfarmaci II med författningar (verksamhetsförlagd utbildning), 24 hp
  Professionell utveckling 8: Apotekare - läkemedelsexpert i professionell samverkan, 1 hp.
  *****************
  Det finns 30 hp Valbara kurser (där du skulle kanske kunna läsa t.ex "ren fysik" - inte säkert det för att det kan finnas en kort lista på valbara kurser där "ren fysik" eller "ren kemi" ej finns med) men det är ändå alldeles för lite (för få poäng - du kommer behöva minst tre ggr fler, alltså 90 hp) för att kunna senare bli antagen till KPU.

  Apotekarprogrammet är fem års lång. Hur reglerna för tillträde till KPU, kompletterande ped.utbildning, 90 hp - ändras på de fem åren, kan vi inte svara om.
  Det kan alltså inte (helt) uteslutas att antingen ändras reglerna eller att undantag skulle kunna göras; alltså mitt svar är att vi kan Hoppas (med det är också möjligt att det inte kommer att gå) på att du med apotekarexamen ska kunna antas till KPU för att senare ta ut lärarexamen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga