Marah 18 år

  Hej! Jag tar studenten i år och har nu 15 i meritävrde, och jag tänker välja ekonomprogrammet i kristiansstad som kräver 16.80 poäng. Jag har valt till matte 3 som individuella val men inte engelska 7. Dessutom läste jag moderna språk 1 och 2. Därför får jag inga meritpoäng förutom av matte 3. Så min fråga är att kommer jag få läsa på komvux även om jag inte har F eller E. Eftersom jag fick höra att det är endast de som gick ut med F eller har E som får läsa på komvux. Jag vet att komvux är min enda utväg eftersom jag kommer nämnligen inte klara av högskolsprovet. Min andra fråga är går det att läsa moderna språk i vuxengymansiet, liksom spanska 3 eller 4 så jag kan få några meritpoäng av de? eller måste man ha redan läst det i gymansiet?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  HEJ MARAH,

  komvux i de flesta kommuner erbjuder moderna språk 3 och 4. Du får söka till komvux i den kommunen i vilken du är folkbokförd.
  Ekonomiutbildningar på högskolenivå kräver, för särskild behörighet, godkänt betyg i matematik 3, därför är det ett måste för dig, annars är du obehörig, och därför får du inte meritpoäng för matematik 3 (när du söker till ekonomiutbildningar på de svenska högskolor-universitet).
  Du får meritpoäng för matematik 3 när du söker utbildningar som endast kräver mate 2, som t.ex socionomprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet. Du får meritpoäng för matematik 2 och 3 om du söker till utbildningar som ej kräver matte, t.ex juristprogrammet. 
  Du frågar om du får läsa på komvux efter gymnasiet och det svar jag kan ge dig är att du får söka och se om du kommer in, får studieplats. Som regel får man plats på komvux-kurserna om man ej har godkänt betyg i kursen, alltså har F eller inte har läst kursen. 
  Du får också gärna kika på utbildningar inom yrkeshögskola; det är eftergymnasiala utbildningar men inte på högskola-universitet. Yrkeshögskoleutbildningar är mer praktiska och även (som regel) kortare än "liknande" högskole-universitetsutbildningar. Du hittar utbud på www.yhguiden.se

  • Marah Så om jag har godkända betyg från gymnasiet, har jag inte möjlighet att höja upp mina betyg genom komvux eller prövning?
  • Julia

   Oavsett om du har betyg, eller inte har några betyg, så får du göra prövningar efter gymnasiet. De som inte är gymnasieelever får göra prövningar i hela Sverige. Svårt dock att hitta var man kan anmäla sig till prövning, finns ingen garanti på att kunna hitta möjlighet att anmäla sig men alla som vill får försöka.
   Till prövningen förbereder du dig på egen hand, ofta genom självstudier.
   När man anmäler sig till prövning är det ingen som frågar om du redan läst den kursen eller inte, ingen frågar om du har betyg i kursen eller inte, så man får ha betyg eller inte ha betyg, ha E eller högre betyg - spelar ingen roll. 
   Det är stor skillnad mellan att göra en prövning respektive läsa en kurs på komvux. Läser man en kurs på komvux, får man undervisning. Anmäler man sig till prövningen får man oftast endast information om när prövningen äger rum och vart man ska komma för att göra prövningen; har man tur finns det några handledningstillfällen med möjlighet att ställa frågor till läraren behörig i det aktuella ämne, men det är sällan sådan möjlighet finns. Givetvis får du göra Ansökan till komvux till vilka kurser du vill, men komvuxuppdrag är att ge undervisning till personer som inte har de kunskaper som studier avser att ge (och om du redan har godkänt betyg, då har du kunskaperna som studier avser att ge, eftersom du har godkänt betyg). Att vilja höja från redan godkända betyg kallas för Konkurrens-komplettering. Komvux brukar göra den tolkningen av reglerna att man är obehörig till komvux-studier om man vill läsa för konkurrenskomplettering.

  • Marah ja, jag förstår men om jag väljer att läsa en kurs på komvux, läggs det till i mitt meritvärde eller hur fungerar det?
  • Anna De kurser som inte ingår i ditt examensbevis från gymnasiet och som inte krävs för särskild behörighet till den högskoleutbildning som du söker till och som inte heller ger meritpoäng, kommer inte räknas in; de kommer alltså inte påverka ditt meritvärde. För att du ska höja ditt meritvärde som du har från kurser i ditt examensbevis från gymnasiet måste du höja betygen i de kurser som ingår inom ditt examensbevis. Och om du inte redan har max antal meritpoiäng, kan du också skaffa dig fler meritpoäng upp till max 2.5. Ingen kan få fler meritpoäng än 2.5, för att det är max/taket. Om du får högre betyg i en kurs som finns i ditt examensbevis eller får betyg i kursen som inte ingår i ditt examensbevis, kommer EJ ngt ändras i dokumentet Examensbevis. Men du skickar bevis på att du fick de nya betygen tillsammans med ditt examensbevis och Antagning.se räknar upp till meritvärde med vilket du konkurrerar i BII, kompletteringsgruppen. Innan du gör ansökan till komvux får du gärna samråda med SYV på komvux.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga