Emma
  Hej!

  Jag läste tre årigt gymnasieprogram men fick inte betyg i alla kurser så jag fick ett samlat betygsdokument när jag tog studenten. Läste sedan upp allt på Komvux och fick min gymnasieexamen på 2400 p med 1400 p lästa på Komvux och 1000 på gymnasiet – därav konkurrerar jag i BII.

  På antagning.se står följande: "Du som ingår i betygsgrupp II kan ha: slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där mindre än 2/3 av gymnasiepoäng är från vuxenutbildningen." Och där ingår jag just nu givetvis.

  Men det står även: "I betygsgrupp I ingår du som är behörig och har: gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där minst 2/3 av gymnasiepoängen är från vuxenutbildningen".

  Min fråga är nu, om jag gör prövningar i kurser som omfattar 200 poäng och som jag har läst på gymnasiet kommer jag då konkurrera i både BI och BII? Min gymnasieexamen kommer ju då fortfarande vara utfärdad av den gymnasiala vuxenutbildningen med skillnaden att kravet på att minst 2/3 gymnasiepoäng kommer från komvux nu är uppfyllt.

  Har jag tänkt rätt?
  • Nemanja : Varför togs bort tidigare kommentarer?
  • Nemanja : Om man nu har snittpoäng som är 14,68 vi säger tex och man läser dem kurser som ger meritpoäng som är typ 1,5 har man då snitt på 16,18. Eftersom 14,68 +1,5=16,18?
  • Julia : Beroende av om man har Slutbetyg eller Examensbevis så räknas betygen i kurser som ger meritpoäng in i jämförelsetalet (eller inte). Det är alltså olika uppsättningar av reglerna om man påbörjade sin gymnasieutbildning året 2010 eller tidigare eller om man påbörjade sin gymnasieutbildning året 2011 eller senare.
  • Julia : jag tror du menar kommentarerna som finns till svaret på frågan: https://www.fragasyv.se/fragor/konkurrera-i-tva-urvalsgrupper - jag rekommenderar att du ställer en egen fråga, i stället för att "hänga på" någon annans fråga. Kommentarefält är tänkta i första hand om man vill ge tips och stöd till personen som ställde frågan och inte för att ställa egna frågor. Egna frågor rekommenderar vi att man ställer genom att gå in på https://www.fragasyv.se/fragor/ny
  • Julia : Vi rekommenderar att man gör sitt bästa och strävar efter så höga betyg som möjligt i varje kurs man läser. Sedan om betyget i kursen räknas in i jämförelsetalet eller om man endast får just "meritpoäng" för den kursen kan man svara om endast om man vet på vilka grunder som personen har sin grundläggande behörighet på. Reglerna ändras över tid. gymnasieelever som började läsa på gymnasiet 2010 och tidigare år läste mot Slutbetyg (och de kan fortfarande få ut ett slutbetyg på komvux) men de som började på gymansiet 2011 och senare läser mot Examensbevis. Det är 2 olika uppsättningar av reglerna. utifrån din ålder, är det svårt att veta om du började på gymnasiet 2010 eller 2011... och vi vet därför inte under vilka regler du "faller".
  • Nemanja : För det första jag får kommentera var jag vill. Varför ska man ta en omväg när konversationen är redan startad? Löjligt av dig Julia fy skäms asså.
  • Anna : Jag kan inte se att några kommentarer till frågan på https://www.fragasyv.se/fragor/konkurrera-i-tva-urvalsgrupper försvann eller togs bort; kommentarerna finns där, så du kan gå in på https://www.fragasyv.se/fragor/konkurrera-i-tva-urvalsgrupper och läsa dem. --- Varför vi rekommenderar att ställa en egen fråga är för att ofta finns det viktiga detaljer i frågeställares situationer som gör att svaren blir Olika, trots att man kanske tycker att det är samma fråga. Så lite som 50 poängs-kurs kan placera en i en annan urvalsgrupp. Att alla sökande ska lära sig alla regler och ska behöva sätta sig in i detaljer även kring din situation, anser vi som onödigt. Vi förbjuder inte att ställa nya frågor i kommentarer. Men vi Rekommenderar att göra det. :)
  • Liselotte : Vi tar dock bort (sällan, men förkommer) kommentarer om det finns förolämpningar eller felaktig information. Varken sig förolämpningar eller felaktig information tillför någonting positivt. Den här sajten är tänkt som hjälp att hitta i djungeln av utbildningar och yrken, inte som tidsfördrift om man har tråkigt och vill skriva någonting - för det finns andra sajter. Så, här välkomnar vi frågeställare som har riktiga frågor om yrken och studier. Och kommentarsfälten tänkte vi ska i första hand vara för att ge kompletterande information, tips och råd och uppmuntran - som komplettering till den Huvudfrågan som tråden innehåller.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Emma!
  Tyvärr funkar det inte så som du har tänkt. I examensbeviset "låser man in kurserna". Ingenting i examensbeviset kan ändras. Du skulle i ditt examensbevis haft max 800 poäng kurser lästa på gymnasiet, men du har 1000 poäng.
  Så du kommer, oavsett vad du kompletterar med, inte - tyvärr - prövas i BI. Jag beklagar att jag måste ge det här svaret.

  Jag förstår att du önskar att det vore annorlunda, men tyvärr så kommer det inte att funka.

  Du får givetvis kontakta andra SYV-ar och Antagning.se - jag tror du får samma svar där, för att det är den "vanliga tolkningen" av reglerna som Antagning.se "kör på", nämligen att examensbevis från komvux är inte en komplettering om den innehåller minst 2/3 delar av poängen lästa på komvux. Två tredjedelar av poängen (2/3 av 2400poäng) blir 1600poäng. Så, man kan alltså ha max 800poäng lästa på gymnasiet och resterande kurser måste vara lästa på komvux eller om man får betyg genom prövningar efter det att man slutade på gymnasiet, i examensbeviset från komvux för att med det beviset prövas i BI, direktgruppen.
  Mvh
  Liselotte

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga